Koning Willem-Alexander opent Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

8 mei 2013

RVD, nr. 122: Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent vrijdagmiddag 31 mei 2013 het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden tijdens een bijeenkomst in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Op 1 januari 2013 zijn de gerechtshoven Arnhem en Leeuwarden gefuseerd tot één Gerechtshof. In zowel Arnhem als Leeuwarden is een hoofdlocatie van het Gerechtshof gevestigd. Beide hoofdlocaties hebben naast een zittingsfunctie ook een kantoorfunctie. In totaal werken er vierhonderd mensen bij het Gerechtshof.

Door de fusie omvat het werkgebied van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden zeven provincies. Daarmee is het de grootste van de vier gerechtshoven in Nederland. De andere gerechtshoven bevinden zich in Amsterdam, Den Haag en Den Bosch. 

De fusie is een gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Herziening Gerechtelijke Kaart op 1 januari 2013. Door grotere rechtbanken en gerechtshoven kunnen zaken sneller worden behandeld en beter onder het personeel worden verdeeld.