Koningin Máxima bij jaarvergadering Wereldbank Groep en Internationaal Monetair Fonds in Washington

11 oktober 2013

RVD, nr. 266: Hare Majesteit Koningin Máxima bezoekt van donderdag 10 tot en met zaterdag 12 oktober 2013 Washington in verband met de jaarvergadering van de Wereldbank Groep (WBG) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

Vrijdag 11 oktober neemt Koningin Máxima samen met de president van de Wereldbank, de heer Jim Yong Kim, deel aan een paneldiscussie over het sluiten van partnerschappen en technologische innovaties om de toegang tot financiële diensten te verbeteren.

De paneldiscussie 'Igniting Innovation in Financial Access: Public and Private Approaches for Greater Access in 2020' gaat over het belang van het sluiten van partnerschappen tussen onder meer financiële instellingen, non-profit organisaties en ondernemers en technologische innovaties voor het beter toegankelijk maken van financiële producten en diensten.
Wereldwijd hebben ruim 2,5 miljard mensen nog geen toegang tot een bankrekening. Ook is er geen mogelijkheid om een verzekering of een pensioen af te sluiten. Het merendeel van deze mensen leeft in ontwikkelingslanden. Koningin Máxima zet zich sinds 2009 wereldwijd in om de aandacht te vestigen op het belang van inclusieve financiering voor het realiseren van ontwikkelings- en economische doelen.

Koningin Máxima treedt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling (UNSGSA) en als erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'. Andere panelleden zijn mevrouw Ngozi Okonjo-Iweala, minister van Financiën van Nigeria, de heer James Mwangi, CEO van de Equity Bank van Kenia, de heer Peter Sands, CEO van de Standard Chartered Bank, professor Frank Sesno, directeur Media en Public affairs aan de George Washington Universiteit, en professor Klaus Schwab, oprichter en voorzitter van het World Economic Forum.

Naast de paneldiscussie heeft Koningin Máxima diverse bilaterale overleggen met onder meer presidenten en vicepresidenten van diverse centrale banken in de wereld. Ook spreekt zij met een aantal ministers van Financiën en functionarissen van de Wereldbank Groep. De gesprekspartners zijn afkomstig uit circa 13 landen waaronder Brazilië, Nigeria, Mexico en Paraguay.