Prinses Beatrix bij congres Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap

15 oktober 2013

RVD, nr. 268: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden is vrijdag 8 november 2013 aanwezig bij het najaarscongres ‘De Vrouw 1813-1913-2013’ van het Koninklijk Nederlands Historisch Genootschap (KNHG) in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Prinses Beatrix zal tevens de tentoonstelling die aansluit op het congres bezichtigen.

In 1913 organiseerden vrouwenorganisaties ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden de tentoonstelling 'De Vrouw 1813 - 1913'. Deze tentoonstelling liet de bijdrage zien van vrouwen aan cultuur, economie en maatschappij, maar behandelde ook misstanden en stelde aan de orde dat vrouwen tweederangs burgers waren.

In 2013 start de viering van 200 jaar Koninkrijk. Dit congres grijpt die gelegenheid aan om de balans op te maken van de positie van vrouwen in Nederland in de afgelopen 200 jaar. De lezingen zijn gekoppeld aan de thema's van de tentoonstelling van 1913 en belichten verschillende aspecten van de positie van de vrouw in de afgelopen 200 jaar.

Het KNHG is de oudste en grootste beroepsvereniging voor historici in Nederland en biedt een platform aan ruim 1100 leden en aan de historische gemeenschap als geheel.