Prinses Beatrix bij jubileumsymposium van Lutherse gemeente Amsterdam

8 oktober 2013

RVD, nr. 264: Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden woont zaterdagmiddag 9 november 2013 het symposium ‘Van pakhuis tot preekhuis’ bij ter gelegenheid van het 425-jarig bestaan van de Lutherse gemeente Amsterdam.

afbeelding van de jubileumbundel

In de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam neemt Prinses Beatrix het eerste exemplaar van de jubileumbundel in ontvangst.

Het symposium wordt georganiseerd door Dr. Sabine Hiebsch, werkzaam bij de W.J. Kooiman-J.P. Boendermaker Lutheronderzoeksplaats aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst worden vanuit de disciplines geschiedenis, theologie, kunst en muziek periodes uit het 425-jarig bestaan van de Lutherse gemeente voor het voetlicht gebracht.