Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2013 uit

13 september 2013

RVD, nr. 229: Zijne Majesteit de Koning reikt vrijdagmiddag 4 oktober in het Koninklijk Paleis Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2013 uit. Vier jonge kunstenaars ontvangen deze aanmoedigingsprijs, een bedrag van 6500 euro. Na de uitreiking opent de Koning de tentoonstelling waar de winnende werken en een selectie uit de overige ingezonden schilderijen te zien zijn.

De Koninklijke Prijs, ingesteld in 1871 door Willem III als Koninklijke Subsidie, is bedoeld als stimulans voor jong talent op het gebied van de schilderkunst. De Koninginnen Emma, Wilhelmina, Juliana en Beatrix, en vanaf dit jaar ook Koning Willem-Alexander, hebben deze traditie voortgezet. De prijsuitreiking en tentoonstelling vinden plaats onder auspiciën van de Stichting Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Nederlandse kunstenaars die de beeldende kunst beroepsmatig en zelfstandig beoefenen en op 1 januari 2013 de leeftijd van 35 jaar nog niet hadden bereikt, konden meedingen naar de prijs. In 2013 zonden ruim 225 kunstenaars dia's en documentatie in. Aan 60 kunstenaars werd gevraagd twee schilderijen in te zenden voor de tweede ronde.

De jury van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst bestond dit jaar uit: Tjebbe Beekman, Hanne Hagenaars, Jan van der Ploeg, Hedwig Saam, Lily van der Stokker, Benno Tempel (voorzitter) en Esther Tielemans.
De tentoonstelling is geopend van 5 oktober t/m 27 oktober 2013. Het Koninklijk Paleis Amsterdam is gedurende de tentoonstelling geopend van dinsdag t/m zondag van 11.00 - 17.00 uur.