Koning bij uitreiking NWO-Spinozapremies 2014

4 augustus 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander is dinsdag 9 september aanwezig bij de uitreiking van de NWO-Spinozapremies aan experimenteel natuurkundige Dirk Bouwmeester, archeoloog Corinne Hofman, milieutechnoloog Mark van Loosdrecht en trekvogelecoloog Theunis Piersma. De NWO-Spinozapremie is de hoogste Nederlandse onderscheiding in de wetenschap en bedraagt 2,5 miljoen. Staatssecretaris van OCW, Sander Dekker, zal de NWO-Spinozapremies uitreiken. De uitreiking vindt plaats in de Nieuwe Kerk te Den Haag.

Een NWO-Spinozapremie is een eerbewijs en een stimulans voor verder onderzoek. NWO kent de NWO-Spinozapremies jaarlijks toe aan in Nederland werkzame, vermaarde onderzoekers die naar internationale maatstaven tot de absolute top van de wetenschap behoren. Hiermee stimuleert NWO toponderzoek in Nederland. Dit jaar reikt NWO de NWO-Spinozapremies voor de 20ste keer uit.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is met een budget van 625 miljoen euro per jaar een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO stimuleert kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap door het beste onderzoek te selecteren en te financieren. NWO beheert onderzoeksinstituten van (inter)nationaal belang, geeft mede richting aan het wetenschappelijk onderzoek in Nederland en brengt wetenschap en maatschappij bij elkaar. Onderzoeksvoorstellen worden beoordeeld en geselecteerd door vooraanstaande wetenschappers uit binnen- en buitenland. Dankzij financiering van NWO kunnen meer dan vijfduizend wetenschappers onderzoek doen.

RVD, nr. 220