Prinses Margriet en Prinses Laurentien bij uitreiking ECF Princess Margriet Award 2014

15 januari 2014

RVD, nr. 12: Hunne Koninklijke Hoogheden Prinses Margriet der Nederlanden en Prinses Laurentien der Nederlanden zijn op dinsdag 18 maart 2014 in BOZAR, Paleis voor Schone Kunsten in Brussel aanwezig bij de uitreiking van de ECF Princess Margriet Award.

Prinses Laurentien, president van de ECF, houdt de openingsspeech. Prinses Margriet reikt de prijzen uit. De prijs van de European Cultural Foundation (ECF) is dit jaar toegekend aan Teatro Valle Occupato (Italië) en aan Teodor Celakoski (Kroatië).

Het in Rome gevestigde Teatro Valle Occupato krijgt de prijs van ECF voor de wijze waarop de initiatiefnemers dit theater hebben getransformeerd in een plek voor participatie en productie. De groep hield in 2011 de privatisering van het theater tegen en zette het om in een platform waar artistiek experiment, politiek debat en samenleving elkaar ontmoeten.

Cultureel activist Teodor Celaskoski uit Zagreb ontvangt de prijs omdat hij er volgens de jury in slaagt het publieke belang mee te nemen in cultuurbeleid en stadsontwikkeling. Hij zoekt nieuwe wegen om onafhankelijke culturele organisaties, de overheid en verschillende publieksgroepen bijeen te brengen en samen te laten werken.

ECF bestaat in 2014 60 jaar en zet zich in voor cultuur in Europa door samen te werken met denkers en kunstenaars uit de hele wereld. Prinses Laurentien is Prinses Margriet in 2007 opgevolgd als president van de ECF. De ECF Princess Margriet Award is in 2008 opgezet in samenwerking met de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Buitenlandse Zaken. Met de toekenning van de ECF Princess Margriet Award worden denkers, kunstenaars en activisten geëerd die het Europese publiek met hun werk raken en aan het denken zetten over de rol die cultuur en culturele diversiteit in de samenleving spelen.