Koning en Koningin brengen een streekbezoek aan de Kop van Noord-Holland

11 juli 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen vrijdag 12 september 2014 een streekbezoek aan de Kop van Noord-Holland. Tijdens het bezoek staat het programma De Kop Werkt! centraal. Het programma komt voort uit een regionaal samenwerkingsverband met als doel het stimuleren van de economische vitaliteit van de Kop van Noord-Holland. De gemeenten Den Helder, Hollands Kroon, Schagen, Texel en de provincie Noord-Holland werken samen binnen dit programma om de regiopositie te verbeteren.

Het programma richt zich op vijf economisch kansrijke sectoren:
agribusiness, maritiem & offshore, duurzame energie, medisch en
vrijetijdseconomie. De betrokken overheden creëren voorwaarden voor bedrijven
om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Het accent ligt daarbij op ruimtelijke
ordening, bereikbaarheid en leefbaarheid; de drie terreinen waarop gemeenten en
provincie met name verantwoordelijkheid dragen.

Den Oever
Het streekbezoek start in Den Oever, waar de Commissaris van de Koning, de heer
J.W. Remkes, en de burgemeester van de gemeente Hollands Kroon, de heer J.R.A.
Nawijn, Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima ontvangen. Tijdens een
wandeling over de dijk, gelegen aan de haven van Den Oever, krijgen de Koning
en Koningin een toelichting over het project Waddenpoort Den Oever. Dit project
richt zich op een duurzame economische en recreatieve groei van Den Oever. Zo
wordt het aantal ligplaatsen voor de recreatievaart uitgebreid, stranden beter
ontsloten, bebording aangebracht en de recreatieve voorzieningen in de havens
verbeterd. Daarnaast wordt de dijk versterkt en de haven heringericht om in de
toekomst ook beschermd te zijn tegen hoog water.

Aansluitend wordt aandacht besteed aan getijdenturbines in de sluis van de
Afsluitdijk. De turbines zijn gemaakt door het bedrijf Tocardo dat zich
bezighoudt met het opwekken van duurzame energie uit rivier- en
getijdenstromen. Volgens Tocardo kan getijdenenergie een belangrijke rol gaan
spelen in het totale aanbod van duurzame energievoorziening. Het voordeel van
getijdenenergie is dat getijden bekend zijn en daardoor ook de aanvoer van
energie.

Den Helder
Bij het bezoekerscentrum van het historische Willemsoord, de voormalige
scheeps- en onderhoudswerf van de Koninklijke Marine, heet de heer K.F.
Schuiling, burgemeester van de gemeente Den Helder, de Koning en Koningin
welkom. Het Koningspaar krijgt bij een maquette uitleg over de stedelijke
ontwikkeling van Den Helder. Naast het cultureel erfgoed Willemsoord heeft de
gemeente het stadshart en de haven van Den Helder gekozen als
aandachtsgebieden, omdat ze bepalend zijn voor de stedelijke ontwikkeling van
de gemeente.

Willemsoord is voor een groot deel gerestaureerd en huisvest naast nautische en
culturele instellingen ook ondernemers. De Koning en Koningin maken een
wandeling over het voormalige Marine terrein om de ontwikkelingen te bekijken.
Zo voert de wandeling het Koningspaar onder andere langs de in aanbouw zijnde
schouwburg en de Boerenverdrietsluis. Bij deze sluis onthult de Koning een
sluitsteen, waarmee hij het startsein voor de restauratie van de sluis geeft.
Na de restauratie is de aangrenzende jachthaven een getijdenhaven geworden
waardoor de haven voor passanten van de wadden en de Noordzee beter
toegankelijk is. Na de onthulling stapt het Koningspaar in een boot voor een
tocht over de Koopvaardersbinnenhaven, waarbij zij langs het Reddingmuseum
varen en de locatie van de nieuw te bouwen bibliotheek zien.

Het bezoek wordt afgesloten in het gebouw De Kathedraal op Willemsoord waar een
rondetafelgesprek plaatsvindt over de krimp en de kansen in de regio Kop van
Noord-Holland.
Er wordt onder andere gesproken over de demografische ontwikkeling van de
regio, het aanbod van voorzieningen, werkgelegenheid, vraag en aanbod op de regionale
arbeidsmarkt en over het ondersteunen en faciliteren van economische kansen
voor de vijf economisch meest kansrijke clusters in de regio.

Warmerhuizen
Het regiobezoek wordt afgesloten met een bezoek aan het bedrijf Vezet in
Warmenhuizen, gemeente Schagen. Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen, burgemeester van de gemeente Schagen, heet de Koning en Koningin welkom. Aansluitend krijgt het Koningspaar een presentatie over één van Nederlands grootste
groenteverwerkende bedrijven. Het 100-jarige Vezet is een grote speler op het
gebied van versgesneden groenten en fruit. Het bedrijf vervult een belangrijke
rol in de agribusiness in de regio en zorgt voor veel werkgelegenheid in de
regio. Het bedrijf heeft een Vezet Academy opgericht waar medewerkers een opleiding
of cursus kunnen volgen. De Koning en Koningin spreken met studenten en
docenten van de Vezet Academy over de opleidings- en ontwikkelmogelijkheden
binnen het bedrijf en de betekenis daarvan voor hun toekomst. Met een korte
rondleiding door het bedrijf wordt het bezoek afgesloten.

RVD, nr. 210