Koningin Máxima spreekt bij OESO bijeenkomst over belang van financiële vaardigheden onder jongeren

3 juli 2014

Hare Majesteit Koningin Máxima houdt woensdagochtend 9 juli een toespraak bij een bijeenkomst van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) in Parijs.

Tijdens de bijeenkomst worden de resultaten gepresenteerd van een internationaal onderzoek, 'Programme for International Student Assessment' (PISA), naar de financiële vaardigheden van 15-jarige jongeren in 18 landen. De OESO heeft in 2012 besloten om 'financial literacy' onderdeel te maken van het PISA onderzoek.

Koningin Máxima spreekt in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling en als erevoorzitter van het G20 'Global Partnership for Financial Inclusion'. Naast goede toegang tot financiële diensten, benadrukt zij het belang van financiële vaardigheden en verantwoord financieel gedrag onder jongeren en volwassenen. 

PISA is een driejaarlijks internationaal onderzoek naar de vaardigheden van 15-jarigen op het gebied van lezen, wiskunde en natuurwetenschappen. In 2012 is hier als proef ook onderzoek naar financiële vaardigheden van jongeren aan toegevoegd. Vanaf 2015 doen ook Nederlandse jongeren mee aan deze meting. Het platform Wijzer in geldzaken, dat zich in Nederland inzet voor verantwoord financieel gedrag, verwacht dat de uitkomsten de komende jaren bijdragen aan meer aandacht voor financiële educatie in het onderwijs. Koningin Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken.

De laatste jaren is in veel landen de aandacht voor financiële vaardigheden van burgers toegenomen. 'Financial literacy', verantwoord financieel gedrag, wordt wereldwijd gezien als een belangrijk element van economische en financiële stabiliteit en groei. Het doel van PISA is om vast te stellen in hoeverre de onderwijsstelsels in de 67 deelnemende landen opleiden tot zelfstandige burgers. De onderzoeksresultaten zijn input voor beleidsmakers voor de inrichting van het onderwijs.

RVD, nr. 202