Koning opent zeewiercentrum NIOZ op Texel

20 maart 2014

Zijne Majesteit de Koning opent dinsdag 15 april het zeewiercentrum van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel. Voorafgaand is er een korte rondrit over het eiland. De gemeente Texel geeft onder meer uitleg over de wijze waarop het eiland omgaat met de zoetwatervoorziening.

Zeewiercentrum NIOZ op Texel

Zeewier kan in de toekomst een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een economie die mede gebaseerd is op biologische grondstoffen, de 'Bio-Based Economy'. De biomassa van het zeewier kan gebruikt worden voor de productie van hoogwaardig voedsel, chemicaliën en brandstof. Biomassa is biologisch materiaal dat wordt gehaald uit levende organismen. Zeewier heeft geen fossiele brandstoffen, zoet water, landbouwgrond of bestrijdingsmiddelen nodig om te groeien. Zeewier maakt hiervoor gebruik van de in zee aanwezige voedingsstoffen. In het zeewiercentrum wordt onder meer onderzocht welke soorten zeewier het meest geschikt zijn voor teelt in de Noordzee en wat de ecologische gevolgen van zeewierteelt op de biodiversiteit kunnen zijn.

Voorafgaand aan de opening is er een rondrit over het eiland. Aan het einde van deze rondrit bezoekt de Koning in het dorp Oudeschild het Kaap Skil Museum van Jutters en Zeelui. Daar wordt
onder meer uitleg gegeven over hoe Texel de zoetwatervoorziening organiseert. Ook wordt een toelichting gegeven op de plannen voor de versterking van de Waddendijk op het eiland. Aansluitend bezoekt de Koning in de haven van Oudeschild het onderzoeksschip Pelagia van het NIOZ. Het schip is actief op zowel de Noordzee als in diverse oceanen voor onder meer diepzeeonderzoek en onderzoek naar de effecten van klimaatverandering.

Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). NWO financiert wetenschappelijk onderzoek in Nederland en beheert onderzoeksinstituten van nationaal en internationaal belang.

RVD, nr. 71