Koning en Koningin bezoeken Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen (2)

15 mei 2014

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen maandag 26 en dinsdag 27 mei 2014 een werkbezoek aan de aan Nederland grenzende Duitse deelstaten Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen. Het Koningspaar wordt tijdens hun bezoek aan Noordrijn-Westfalen vergezeld door minister Kamp van Economische Zaken.

Doel van het bezoek is het bevorderen van de wederzijdse handelsrelaties en samenwerking op gebieden als duurzame energie, de creatieve industrie, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs.

26 mei Nedersaksen

Energietechnologie (Oldenburg)

Het bezoek start maandagochtend op Universiteit Oldenburg. De Koning en Koningin worden hier verwelkomd door minister-president Weil van Nedersaksen. Het Koningspaar woont een seminar bij over de opslag van duurzame energie. Thema's die aan bod komen zijn de nieuwe technieken en ontwikkelingen voor de opslag van duurzame energie, de toepassing in de praktijk en de ontwikkeling op lange termijn. De Koning houdt hier een toespraak.
Nederlandse en Duitse experts uit de top van de wetenschap en het bedrijfsleven nemen aan het seminar deel. Doel is verdere versterking van de Nederlands-Duitse samenwerking op dit gebied.
Vervolgens bezoekt het Koningspaar het EWE Onderzoeksinstituut voor duurzame energietechnologie 'Next Energy'. In het instituut wordt een aantal onderzoeksprojecten c.q. innovaties  op het gebied van duurzame energie gepresenteerd. De Koning en Koningin krijgen onder andere uitleg over het project 'Batteriewechselstation für Elektrofahrzeuge.'  Dit is het eerste en enige experimentele batterijwisselstation in Duitsland waarbij auto's, wanneer ze niet rijden, gebruikt worden als energieopslagobject. In Oldenburg wordt onderzocht hoe de laadtijd zoveel mogelijk gereduceerd kan worden.

Grensoverschrijdende  (maritieme) samenwerking , onderwijs en werkgelegenheid (Leer)

In Leer bezoekt het Koningspaar Maritieme Competentiecentrum Mariko, dat zich richt op het samenbrengen van de maritieme capaciteiten in met name de Eems Dollard Regio (EDR). Daarnaast ondersteunt Mariko (inter)nationale partners met onder andere opleidingen en onderzoek. De Koning krijgt een toelichting in de scheepssimulator waar studenten van de zeevaartfaculteit  aanwezig zijn.

In Mariko vindt ook een lunchgesprek plaats met Nederlandse en Duitse bestuurders over grensoverschrijdende samenwerking op het terrein van onderwijs en opleiding. Ter voorbereiding op het gesprek worden presentaties over de thema's gegeven. Een daarvan gaat over de wijze waarop tussen regio Leer en de gemeente Oldambt (Groningen) met elkaar samenwerken om vraag en aanbod van werkgelegenheid af te stemmen.

Bevordering consumptie groente en fruit (Leer)

Koningin Máxima bezoekt de campagnestand van 'Frische ist Leben', een gezamenlijke campagne van betrokken partijen uit Duitsland, Nederland en België om de consumptie van verse groente en fruit in Duitsland te bevorderen.  Duitsland, en vooral Nedersaksen en Noordrijn-Westfalen, is de belangrijkste afzetmarkt voor Nederlandse groente en fruit.

E-gas: nieuwe brandstof (Werlte)

In Werlte bezoekt het Koningspaar de power-to-gas proefinstallatie van Audi waarbij (duurzame) elektriciteit wordt omgezet in en opgeslagen als methaangas dat vervolgens wordt gebruikt als duurzame brandstof voor auto's. Door deze innovatieve vorm van energieopslag kan duurzaam geproduceerde stroom worden ingezet bij de verduurzaming van de mobiliteit. Een aantal partijen onderzoekt samen met Audi de haalbaarheid van de productie van het zogenaamde e-gas in Noord-Nederland.

Het bezoek in Nedersaksen wordt afgesloten met een diner in Schloss Wilkinghege in Münster. Minister-president Weil en minister-president Kraft van Noordrijn-Westfalen zijn hierbij aanwezig.

27 mei Noordrijn-Westfalen

Zentrum für Niederlande-Studien (Münster)

Het bezoek aan Noordrijn-Westfalen start met een bezoek aan het Zentrum für Niederlande-Studien van de Universiteit van Münster, ondergebracht  in het Haus der Niederlande. Het Zentrum für Niederlande-Studien, dat dit jaar 25 jaar bestaat, is een universitair centrum voor de studie van Nederland en Vlaanderen in Duitsland. Het heeft als doel de wederzijdse bekendheid tussen Duitsland, Nederland en Vlaanderen te versterken.
Het Koningspaar, minister-president Kraft en minister Kamp spreken met studenten over onderwerpen als Europa en de burger en het beeld van Nederland in Duitsland.

Ontwikkelingen in logistieke sector (Dortmund)

In Dortmund bezoekt het Koningspaar het Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik (IML), een onderzoeksinstituut gericht op logistieke processen. Tijdens het bezoek worden voorbeelden van zogenaamde 'Internet of Things' bezocht. Bijvoorbeeld verpakkingen en containers, voorzien van een chip die productinformatie en de bestemming van het product bevat, zelf de weg vinden naar de bestemming zonder tussenkomst van mensen.
Aansluitend zijn de Koning en Koningin aanwezig bij de ondertekening van een Memorandum of Understanding (MoU) tussen Dinalog  (Nederlands publiek-private topinstituut voor logistiek onderzoek) en het EffizienzCluster LogistikRuhr (logistieke clusterorganisatie in het Ruhrgebied, onderdeel van IML). De intentieverklaring gaat over de kennisuitwisseling van stedelijke distributiesystemen en het gezamenlijk aanboren van financieringsbronnen, waaronder het Horizon 2020 programma van de EU voor Europees onderzoek en innovatie.

Creatieve industrie (Essen)

In Essen maakt het Koningspaar kennis met de Nederlands-Duitse samenwerking in de creatieve industrie. De Nederlandse creatieve (top)sector bestaat voornamelijk uit kleine bedrijven die nog veel exportpotentieel onbenut laten. Duitsland is voor de Nederlandse sector een interessante markt mede vanwege vergelijkbare culturen en aanpak.
Het Koningspaar bezoekt MMID, een industrieel ontwerpbureau uit Delft met vestigingen in Essen en Ulm. Het bedrijf heeft een aantal succesvolle samenwerkingen met Duitse bedrijven. Tijdens het bezoek wordt een aantal voorbeelden van producten voor de Duitse markt gepresenteerd en vindt een gesprek met een Duitse opdrachtgever plaats.

Daarna volgt een rondleiding door vertegenwoordigers van het topteam Creatieve Industrie langs een aantal succesvolle Nederlands-Duitse samenwerkingen. Deze voorbeelden hebben betrekking op interactie en service design, de toekomst van mode (een samenwerking tussen twee Nederlandse en twee Duitse hogescholen), serious gaming en audiobranding. Het bezoek eindigt met een lunch met Nederlandse en Duitse vertegenwoordigers en ondernemers uit de creatieve industrie.

Nederlands-Duitse Bedrijvenbijeenkomst (Kleef)

Het bezoek aan Noordrijn-Westfalen wordt afgesloten met een bezoek aan een bijeenkomst van Nederlandse en Duitse bedrijven in de maakindustrie. De bijeenkomst is gericht op de bevordering van grensoverschrijdende economische samenwerking, het stimuleren van kennisuitwisseling, net als de netwerkvorming tussen MKB-bedrijven uit de maakindustrie. Nederlandse ondernemers zijn belangrijke toeleveranciers voor de Duitse industrie en daarom blijft investeren in deze goede en nieuwe relaties van belang. Workshops over Industrie 4.0 en opleiding en behoud vakpersoneel vormen onderdelen van de bijeenkomst die wordt ondersteund door een aantal Duitse regionale ondernemersverenigingen en de Nederlandse Metaalunie, FME, de vereniging van ondernemers in de technologische industrie en de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO).
De Koning en Koningin wonen de afsluiting van de bijeenkomst bij en spreken met deelnemende Nederlandse en Duitse ondernemers. 

RVD, nr. 153