Toespraak van Prinses Máxima bij het Goed Geld Gala van de Nationale Postcodeloterij te Laren

9 februari 2011

Dames en heren,

Het is fijn hier aanwezig te zijn op deze mooie dag. Want bij het Goed Geld Gala zien we altijd alleen heel blije gezichten.
Wie hier is uitgenodigd weet dat het goede doel waar zijn club het hele jaar hard voor werkt, vandaag wordt beloond.
Zodat iedereen zich beter kan inzetten in het komende jaar. En zodat iedereen nog meer kan bereiken.

De Postcode Loterij is de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Dankzij de tweeëneenhalf miljoen mensen die elk jaar weer hun loten kopen, is er heel veel geld voor goede doelen. Dankzij al die mensen is de lijst van gesponsorde organisaties inmiddels indrukwekkend geworden.
Het zijn ook stuk voor stuk gerenommeerde organisaties, waarvan ik een groot aantal zelf heb leren kennen. Zoals de Van Harte restaurants - ik heb pas de vijfentwintigste vestiging mogen openen! Zoals War Child en Mama Cash, waar ik zo hartelijk ben ontvangen. En zoals IMC weekendschool waar ik ook een keer les heb mogen gegeven.  En de Johan Cruijff Foundation, Fair Trade, enzovoorts, enzovoorts.  Zij ontvingen de afgelopen jaren geld van de Postcode Loterij, waardoor ze hun werk nog beter konden doen. Dat geldt natuurlijk ook voor het Oranje Fonds, waarvan mijn man en ik beschermpaar zijn. Ook het Oranje Fonds is elk jaar blij met de steun van de Postcode Loterij.

De organisaties die hier aanwezig zijn hebben allemaal verschillende doelen. Ze zijn net zo divers als het ideaal van de Postcode Loterij zelf.
Er is één centraal motto: Planet First! Maar dat ene motto omvat bijna alles. Van samenwerking met de derde wereld tot bevordering van participatie in eigen land en van natuurbescherming tot de rechten van vrouwen.

Wat mij persoonlijk in deze organisaties aanspreekt is dat het altijd gaat om sociaal ondernemerschap. De bedenkers en de mensen die er werken hebben een ideaal. Het zijn mensen die ergens in geloven, die een plan maken om dat ideaal te verwezenlijken en zich er helemaal voor inzetten.  
De afgelopen jaren heb ik honderden van zulke mensen ontmoet. In Nederland, maar ook in mijn rol als speciaal gezant voor de VN voor Inclusive Finance.
Ik vind het elke keer weer zo mooi om te zien hoe overtuigd deze mensen zijn van hun zaak - en hoe ze daardoor anderen aan hun kant krijgen.

Vaak gaat het om heel innovatieve ideeën. Ideeën die bewondering wekken, omdat ze eigenlijk heel simpel zijn - alleen was niemand er ooit op gekomen.
Zoals het idee van de Zuidafrikaanse natuurbeschermer Anton Rupert. Hij vond dat er een verbinding moest komen tussen de natuurparken in de verschillende landen van de regio; wilde dieren kennen immers geen grenzen. Door zijn enorme inzet ontstonden de Peace Parks. Eerst aan de grenzen van Zuid Afrika, maar inmiddels in alle landen in de regio. Door dat ene idee van Anton Rupert kunnen we zorgen dat het ecosysteem van Zuidelijk Afrika als een eenheid wordt beheerd en niet door elk land op zijn eigen manier. Met steun van de Postcode Loterij. 

Maar soms is het idee helemaal niet nieuw.
Soms hebben de sociale ondernemers een nieuw jasje gemaakt voor een oud idee. Een goed voorbeeld daarvan vind ik alle buddy- of maatjesprojecten.
Al sinds de jaren 80 kennen we buddies voor AIDSpatienten en andere ernstig zieken. Inmiddels wordt datzelfde idee op heel veel terreinen toegepast: maatjes voor nieuwkomers, voor moeilijk lerende kinderen en voor ex-gedetineerden. Een maatje is iemand die met je meeloopt en die je niet in de steek laat. Een nieuw jasje voor een oud idee - maar het werkt wel.

Steeds gaat het niet alleen om de kracht van het idee, maar ook om een goede toepassing in de praktijk.
Bij het Oranje Fonds leggen we er daarom de nadruk op, dat de waarde van de initiatieven zo veel mogelijk meetbaar is. Zo weten we, dat ons programma Taalontmoetingen echt helpt om allochtone vrouwen Nederlands te leren en dat NL Doet echt werkt om meer vrijwilligers te krijgen. Als we dat weten, kunnen we van die kennis gebruik maken. Want soms kun je beter een succesvol idee verder uitdragen dan weer iets nieuws bedenken.

Ook daarom is het goed dat de Postcode Loterij er is. Niet alleen voor de creatieve nieuwe ideeën, maar ook voor initiatieven die alleen maar beter worden als ze wat langer de tijd krijgen. De meerjarige bijdragen van de Postcode Loterij geven zulke initiatieven meer zekerheid. Ze geven hen kans om te groeien, maar ook vertrouwen.
Als ik kleine ondernemers bezoek, zeggen ze mij altijd hetzelfde: het is fijn als iemand geld geeft voor ons ideaal, maar we willen ook heel graag een klankbord, iemand om mee te praten. Bovendien betekent het feit dat je geld krijgt, dat er vertrouwen is dat je het kunt. En dat vertrouwen is een enorme steun in de rug, ook voor sociale ondernemers.  

Uiteindelijk gaat het dus niet alleen om het geld, maar vooral ook om de mensen.
Om de mensen die het idee bedenken en die steun nodig hebben bij de uitvoering. De mensen met passie!
En natuurlijk om alle mensen die zich bij het ideaal aansluiten en er hard voor werken - vaak zonder beloning. Veel van de organisaties die hier vandaag zijn zouden niet kunnen bestaan zonder vrijwilligers. De oprichters hadden het idee, maar de uitwerking had nooit zo ver kunnen komen zonder vrijwilligers. Dat geldt voor de brievenschrijvers van Amnesty International. Het geldt voor de Taalmaatjes die nieuwkomers helpen Nederlands te leren. En het geldt voor de bedenkers van steunacties voor het Wereld Natuur Fonds. Al die mensen dragen hun steentje bij aan het grote ideaal.
En via u hier in de zaal spreek ik dan ook alle vrijwilligers toe die zich belangeloos inzetten voor hun ideaal. Want hoe professioneel de goede doelen-organisaties ook werken, uiteindelijk zijn het de vrijwilligers die de kracht van je organisatie bepalen - en de helft van je succes.

Ik feliciteer alle organisaties met de financiële steun én met het vertrouwen dat ze vandaag hebben gekregen. Van harte gefeliciteerd!

Zie voor meer informatie: