Toespraak van de Prins van Oranje, uitreiking Appeltjes van Oranje, Paleis Noordeinde, Den Haag

15 mei 2012

Majesteit, Excellenties, vrienden van het Oranje Fonds, Dames en heren,

Welkom op Paleis Noordeinde. Veel bekende gezichten. Winnaars uit eerdere jaren.
Veel nieuwe gezichten. Goed u allen te zien!

Ik wil graag onze Koningin bedanken voor haar gastvrijheid. Voor de tiende keer zet zij de deuren van dit paleis wijd open voor het Oranje Fonds en de Appeltjes van Oranje. Een feestelijke plek, die extra glans geeft aan deze bijeenkomst.

Wie iets bijzonders presteert, heeft bijzondere waardering verdiend.

Filmsterren hebben de Oscar. Wetenschappers krijgen de Nobelprijs. Sporters kunnen een Olympische medaille winnen. Maar mensen die zich inzetten voor anderen blijven vaak buiten de spotlights.

En dat is niet goed. Want zij bewijzen dat we samen sterker staan dan alleen. Dat er vaak meer is dat ons verbindt dan wat ons scheidt. En dat problemen niet alleen benoemd, maar ook aangepakt kunnen worden.

Dat is van grote waarde. Dat mag gezien worden. En gevierd worden.

Daar zijn de Appeltjes van Oranje voor bedoeld.

Dit is de tiende keer dat de Appeltjes worden uitgereikt. Acht keer heeft mijn vrouw dat gedaan. Vijf jaar geleden mocht ik voor het eerst invallen. Nu, bij het tienjarig jubileum, grijp ik opnieuw mijn kans. Onder het toeziend oog van mijn vrouw en mede beschermster, dat wel natuurlijk.

Ik zie enkelen van u een beetje sip kijken omdat U hier een ander had verwacht. Maar ik beloof u dat straks, bij de daadwerkelijke uitreiking, mijn vrouw mij zal assisteren! Een hele geruststelling, merk ik.

Tien jaar Oranje Fonds. U heeft misschien een paar maanden geleden de documentaire van ID Televisie gezien. "Het Oranje Fonds. De Prins en de Prinses". Normaal moet je voor een goede documentaire op tv tot na twaalven opblijven. Deze was zo maar op prime time te zien! We waren er heel blij mee.

Het fonds was ons huwelijkscadeau. Een heel bijzonder cadeau. Want eigenlijk kregen we samen een ontdekkingsreis.

Een ontdekkingsreis langs alles wat ons land de moeite waard maakt. Creativiteit. Moed. Zelfredzaamheid. Solidariteit.

Zo'n honderd keer zette u uw deur wijd voor ons open om ons binnen te laten. En mochten we komen kijken. In buurten, in sporthallen, op scholen, in dorpshuizen en soms ook gewoon aan de keukentafel.

Het CBS en het SCP vertellen ons dat bijna de helft van de Nederlanders onbetaald vrijwilligerswerk doet. Dat is twee keer zoveel als in Duitsland, Frankrijk en Engeland.
Niet iedereen beseft dat. We spelen met onze vele vrijwilligers in de top van de Champions League.

Daarnaast kent ons land een rijke verscheidenheid aan organisaties en stichtingen die tot doel hebben mensen een nieuw perspectief te geven en bij elkaar te brengen.

Achter al die initiatieven zitten fascinerende verhalen.
U heeft ons mee laten genieten van uw plezier.
U heeft ons deelgenoot gemaakt van uw zorgen.
U heeft ons veel geleerd.
Maar bovenal heeft u ons elke keer weer razend enthousiast gemaakt.

U bent de stille kracht van Nederland.
U verdient onze steun.
En daarom zeggen mijn vrouw en ik: onze ontdekkingsreis gaat dóór.
We gaan dóór met het Oranje Fonds.
Zeker nog tien jaar erbij!

In de afgelopen tien jaar heeft het Oranje Fonds ongeveer 200 miljoen euro toegekend aan ongeveer 23.000 initiatieven in ons Koninkrijk, van noord naar zuid en van oost naar west. Van Schiermonnikoog tot aan het uiterste puntje van Zuid-Limburg. Van Bad Nieuweschans tot aan Bonaire.

Er is in die tien jaar veel gebeurd. We zijn letterlijk en figuurlijk gegroeid. Zoals u weet, zit de kracht van het Oranje Fonds in de repetitie. Goede projecten meer reikwijdte geven.
Dat proberen we te stimuleren. Onder meer met ons Groeiprogramma.

Er ontstaat ook steeds meer samenwerking met bedrijven. Sommige bedrijven halen met ludieke acties geld op. Andere stellen kennis ter beschikking. Of hun netwerk. Of ze vragen hun werknemers om coach of maatje te worden.

Het Oranje Fonds groeit en bloeit. Dat maakt de stap naar het thema van vandaag klein.

Dat thema is 'groen groeit'.

Voordat ik daar méér over zeg, moet ik u wel iets bekennen. Ikzelf heb volstrekt geen groene vingers. Ik heb meer met blauw; blauw van het water zonder welk geen enkele groene groei mogelijk is.

Ik kan enorm genieten van een mooi park of een weelderige moestuin. Echt fantastisch.
Maar het is beter snoeischaren, schoffels en harken ver uit mijn buurt te houden,
als u volgend jaar nog wilt genieten van uw tuin.

Groen is overigens wel de favoriete kleur van mijn vrouw. Dat maakt het ook voor mij tot een bijzondere tint.

De drie winnaars van de Appeltjes 2012 maken alle drie gebruik van de kracht van groen. Groen dat groeit, Groen dat verbindt.

Dat laten de mensen van De Groene Welle en Stichting Baalderborg in Hardenberg zien.
Een eenvoudige wijkboerderij is uitgegroeid tot een bloeiende ontmoetingsplek.
U bent erin geslaagd verschillende werelden bij elkaar te brengen.
Leerlingen van Agrarisch Opleidingscentrum De Groene Welle leren er dierverzorging en groenonderhoud. Cliënten van de Baalderborg, een zorginstelling voor gehandicapten en ouderen, helpen er met het verzorgen van de dieren.
Ouders uit de buurt komen er met hun kinderen naartoe.
De wijkvereniging organiseert gezellige avonden.
Kortom, een groene oase in de buurt, waar iedereen graag komt.

Ook de mensen van Stichting BuurtLAB in Rotterdam tonen de verbindende kracht van groen aan.
Hun project heet COOLzaad.
Ruim drie jaar geleden bent u gestart in de wijk Cool.
Een wijk waar het groen dun gezaaid is.
Veel kinderen missen het gevoel om met hun vingers in de aarde te wroeten.
U bent aan de slag gegaan met moestuinen, kindertuintjes en buurtkassen.
Gerund door de kinderen zelf, met hun ouders.
Uw initiatief groeit als kool.
Ik weet dat u nu ook graag de sprong wilt maken vanuit Rotterdam naar Den Haag en Utrecht.

En dan hebben we als derde winnaar de buurtvereniging Hoofdstraat-Noord uit Gasselternijveen, in Drenthe.
U beschikt over een prachtige rij perenbomen, die er al meer dan vijftig jaar staat.
Die perenbomen zijn het groene hart van het dorp.
En u zorgt er samen voor.
Samen snoeien, mesten, oogsten.
Samen genieten van de opbrengst, tijdens de gemeenschappelijke perenbrunch.
Ik heb begrepen dat er zelfs een eigen perenlikeur wordt gestookt, volgens geheim recept.
Als u toevallig een flesje overhoudt, dan houden wij ons aanbevolen...
De perenbomen hebben het dorp aaneengesmeed, en dat is prachtig.
Het is voor het eerst in de geschiedenis van het Oranje Fonds dat we een Appel uitreiken aan een Perenproject.
U heeft die primeur van harte verdiend.

Drie appels.
Alle drie even mooi.
Maar één ervan is net een slagje groter dan de andere.
Die grote Appel gaat naar het project dat we net dat extra duwtje willen geven. Omdat we vinden dat het voor wijdere verspreiding geschikt is. En omdat we verwachten dat die wijdere verspreiding er komt.

De grote Appel in dit jubileumjaar van het Oranje Fonds gaat naar...
Stichting BuurtLAB in Rotterdam! Gefeliciteerd.

Ik wil u allemaal nogmaals bedanken voor uw geweldige werk.
De winnaars van vorige jaren.
De winnaars van dit jaar.
En de mensen die niet hebben gewonnen, maar die wel in ons midden zijn.
U bewijst dat je samen sterker staat dan alleen.
En dat ieder mens anderen nodig heeft.

We gaan samen door!

Dank u wel.