Toespraak van Koning Willem-Alexander tijdens the Innovation Seminar, Swedish Chamber of Commerce for the Netherlands in Amsterdam

4 april 2014

De toespraak is uitgesproken in het Engels

Majesteit, dames en heren,

Graag wil ik U, Majesteit, van harte welkom heten in Amsterdam. U bent deze middag aangekomen in deze stad. En nu al zijn wij hier bijeen om samen met een uitgelezen gezelschap deskundigen van gedachten te wisselen over innovatie. Die urgentie tekent Uw inhoudelijke betrokkenheid en gedrevenheid.

Wij zijn verheugd dat U dit thema centraal stelt en dat zoveel vertegenwoordigers van Zweedse bedrijven en kennisinstellingen hier aanwezig zijn. Wij weten hoezeer Zweden uitmunt in innovatie! Zweden behoort tot de Europeseinnovation leadersen weet daarmee indrukwekkende resultaten te boeken. De Europese Commissie bestempelde Zweden vorig jaar als 'top performer' in innovatie output. Toch blijft u nieuwsgierig naar hoe anderen het doen. Dat is typerend voor de Zweedse mentaliteit: altijd open staan voor ideeën van anderen, hoe goed je ook bent.

Nederlandse ondernemers en deskundigen zijn er trots op vanmiddag met hun Zweedse counterparts ideeën te kunnen uitwisselen. Zij zullen ook het nodige vertellen over de Nederlandse aanpak. Vanmiddag gaan we op zoek naar de wortels van succesvolle innovatie. Wat werkt en wat werkt niet? Waarin verschillen we van elkaar? En wat kunnen we van elkaar leren?

Iedereen kent Skype en Spotify. Iedereen kent Ericsson. En Ikea en Hennes en Mauritz. Het zijn bedrijven die vanuit Zweden de wereld hebben veroverd en die in het leven van vele miljoenen mensen elke dag een belangrijke rol spelen. We weten dat Zweden naast die grote toonaangevende vernieuwers vele honderden kleine start ups telt, niet alleen in Stockholm, maar ook elders in het land. Zweden houden van ICT. Ze houden van nieuwe dingen. Jonge mensen voelen zich uitgedaagd om aan de slag te gaan met een goed idee. Er is een geweldige atmosfeer voor nieuwe bedrijvigheid.  

Zweedse investeringen in onderzoek en innovatie behoren verhoudingsgewijs tot de hoogste ter wereld. Dat zal ongetwijfeld een positieve rol spelen. Maar het gaat om méér dan geld.

Even belangrijk - en misschien wel belangrijker - zijn hechte verbindingen tussen het bedrijfsleven en de academische wereld. Denkers en doeners in alle sectoren van de Zweedse samenleving zoeken elkaar op en combineren hun krachten. Innovatie in Zweden is een 'way of life'. Dat is zo inspirerend aan Zweden!

Ook Nederland kent veel succesvolle voorbeelden van innovatieve verbanden van bedrijven en onderzoeksinstellingen. Ik heb het voorrecht bij veel bedrijven op bezoek te mogen komen en met ondernemers, werknemers en kennispartners te praten over wat hen beweegt. Recentelijk was ik bij DAF Trucks en bij VDL in Eindhoven, op het Science Park Amsterdam, bij het Heinz Innovatiecentrum in Nijmegen, op de Maastricht Health Campus en bij Applikon Biotechnology in Delft.

Dan valt me op dat baanbrekende innovaties niet snel tot stand komen in splendid isolation. Het zijn juist de verbindingen tussen verschillende disciplines die een kettingreactie van creativiteit kunnen ontketenen. Wat dat betreft verheug ik me op de discussie straks over twee vooraanstaande clusters in onze beide landen: Brainport Eindhoven en Kista Science Park bij Stockholm.

Dames en heren, laten we niet vergeten dat het vanmiddag over veel méér gaat dan economie. Innovatie is onze belangrijkste troef bij het oplossen van essentiële maatschappelijke vraagstukken. Voedselzekerheid. Gezondheid. Een schone leefomgeving. Een duurzame energiehuishouding. Veiligheid tegen het water. Het zijn basisvoorwaarden voor een goed leven, en de wereld kijkt naar U om met oplossingen te komen. Dat is een prachtige taak en een bijzondere verantwoordelijkheid.

Samen staan we sterker. Dat Zweden en Nederlandsamentot grootse dingen in staat zijn, is in het verleden vaak bewezen. Ik noem alleen de vorming van de succesvolle combinatie AkzoNobel, in 1994.

Ik hoop dat dit innovatieseminar bestaande verbindingen zal bekrachtigen. En nieuwe verbindingen zal voortbrengen! Ik wens U allen een inspirerende middag.