Nationaal Comité Inhuldiging

Het Nationaal Comité Inhuldiging heeft tot taak bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren.

Het comité staat onder voorzitterschap van de heer dr. G.J. (Hans) Wijers en bestaat verder uit de volgende leden: 

  • ing. A. Aboutaleb (Ahmed), burgemeester van Rotterdam
  • mevrouw M.N. Albertina (Mavis), televisieproducent en mediaconsultant
  • de heer J.A. van den Ende (Joop), theaterproducent 
  • mevrouw drs. A.C. van Es (Andree), wethouder gemeente Amsterdam 
  • de heer R.P.S. Krajicek (Richard), directeur ABN Tennis Toernooi en oprichter van de Richard Krajicek Foundation
  • dr. R. R.R. van der Vorst (Roland), merkendeskundige en publicist
  • de heer B.P. Woldring (Ben), internet-ondernemer

De leden van het comité geven vanuit hun expertise invulling aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar om de inhuldiging op 30 april 2013 in alle gezamenlijkheid te vieren. Alle onderdelen van het Koninkrijk zullen hierbij betrokken worden. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden. De abdicatie en inhuldiging zelf maken geen onderdeel uit van de taken van het comité.