Veelgestelde vragen

RSS
 • Actueel

  • Vervanging regeringsvliegtuig PH-KBX

   Komt er een nieuw regeringsvliegtuig ter vervanging van de PH-KBX?

   • KLM Cityhopper, de huidige uitvoerder van regeringsvluchten, heeft aangekondigd medio 2018 te stoppen met het vliegen met de Fokker 70 (FK70). Als gevolg daarvan is de personele capaciteit (vliegers, grondcrew etc) niet voldoende om na eind 2017 het regeringsvliegtuig te blijven servicen.
   • Het kabinet beraadt zich op de gevolgen van de ontstane situatie voor het regeringsvliegtuig en buigt zich over opties hoe hier mee om te gaan.

   Wanneer wordt de keuze gemaakt?

   • Op dit moment worden de alternatieven bekeken, het is nog niet duidelijk wanneer het kabinet de keuze maakt.

   Hoe lang kan het huidige regeringstoestel nog vliegen?

   • Technisch gezien kan de PH-KBX nog geruime tijd blijven vliegen.
   • Het vliegtuig verkeert technisch in prima staat, maar het is gebouwd in 1996 en raakt wel op leeftijd. Nieuwere toestellen presteren beter als het gaat om de milieuprestaties (brandstofverbruik, uitstoot en geluidsproductie).
   • Met het stijgen van de leeftijd stijgen bovendien de onderhoudskosten. 

   Wie maken gebruik van de PH-KBX?

   • Ministers, staatssecretarissen, het Koningspaar en incidenteel Prinses Beatrix.
   • In 2014 was de verdeling van het totale aantal uitgevoerde vlieguren tussen de leden van het Kabinet enerzijds en daarnaast de Koning, Koningin Máxima en Prinses Beatrix respectievelijk 86 en 14 procent.
   • Van het aantal vluchten dat in 2014 is gemaakt door het Koningspaar, is voor 56 procent gebruik gemaakt van lijnvluchten van reguliere luchtvaartmaatschappijen en voor 28 procent van het regeringstoestel. De overige vluchten, 16 procent van het totaal, zijn gemaakt met onder meer toestellen van het ministerie van Defensie dan wel met luchtvaartuigen die op basis van de vliegregeling ingehuurd werden.

    

 • Top 10

  • Wat is het officiële Twitteraccount van het Koninklijk Huis?

   Het Twitteraccount @koninklijkhuis is het officiële kanaal van het Koninklijk Huis. Sinds januari 2012 heeft @koninklijkhuis de status 'verified account'. Hiermee geeft Twitter de authenticiteit aan van het account. Het Koninklijk Huis heeft geen individuele accounts. Dat betekent dat ieder twitteraccount uit naam van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima of Prinses Beatrix niet authentiek is. De redactie van @koninklijkhuis wordt gevoerd door de RVD. Dit neemt niet weg dat de Koning, Koningin of Prinses ook af en toe via @koninklijkhuis een persoonlijke noot laten horen. In dat geval staat de tekst tussen aanhalingstekens en is dit dus een écht citaat. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima of Prinses Beatrix zijn er voor alle Nederlanders en zullen niet selectief gaan volgen. Er is helaas geen capaciteit bij de RVD om op de berichten van de vele volgers van @koninklijkhuis te reageren. De reacties worden wel gelezen en er zal in de communicatie zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de opmerkingen van de volgers.

  • Wanneer mag ik de vlag uitsteken?

   Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes).

   • 31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix
   • 27 april (26 april) Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
   • 4 mei Nationale dodenherdenking (halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang)
   • 5 mei Nationale bevrijdingsdag
   • 17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima
   • Laatste zaterdag in juni Veteranendag
   • 15 augustus (16 augustus) Formeel einde van de Tweede Wereldoorlog
   • 3e dinsdag van september Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
   • 7 december (8 december) Verjaardag van de Prinses van Oranje
   • 15 december (16 december) Koninkrijksdag

   Op Koningsdag en op de bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.

   Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijke Huis (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

  • Hoe spreek ik de leden van het Koninklijk Huis aan?

   Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden officieel aangesproken met Majesteit. Prinses Beatrix, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia, Prinses Ariane, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Margriet worden allen aangesproken met Koninklijke Hoogheid. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven wordt aangesproken als Meneer van Vollenhoven.

  • Kan ik voor iemand een lintje aanvragen?

   Ja, dat is mogelijk. Op de website www.lintjes.nl vindt u uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure.

  • Hoe kom ik aan een foto van leden van het Koninklijk Huis?

   De foto's in de rubriek Portretfoto's op de Koninklijk Huis website mogen worden gedownload voor privégebruik en gebruik voor niet-commerciële, educatieve doeleinden. Daarnaast is redactioneel gebruik door nieuwsmedia toegestaan.

  • Hoe stuur ik de leden van het Koninklijk Huis een brief?

   De post voor de leden van het Koninklijk Huis kan gestuurd worden naar Paleis Noordeinde.

   Postbus 30412
   2500 GK Den Haag

   Post voor Prinses Margriet en Professor Mr. Pieter van Vollenhoven kan gestuurd worden naar Huis het Loo.

   Koninklijk Park 23
   7315 AA te Apeldoorn
   email: loo@dkh.nl

  • Welke paleizen zijn te bezichtigen?

   Een aantal van de Koninklijke Paleizen is gedeeltelijk opengesteld voor publiek.

   Koninklijk Paleis Amsterdam (Paleis op de Dam)

   Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar open voor het publiek  In de zomer is het Paleis dagelijks open. Daarbuiten regelmatig op dinsdag tot en met donderdag en in het weekeinde. Meer informatie vindt u op de website.

   Koninklijk Huisarchief en Koninklijke Stallen

   Het is mogelijk om het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde te bezoeken. Op aanvraag vinden rondleidingen plaats. Jaarlijks zijn dat bij de Stallen circa 50 rondleidingen met maximaal 25 bezoekers per groep.  Bij het Koninklijk Huisarchief gaat het om ongeveer 25 rondleidingen met maximaal 22 bezoekers per groep. Bij de toelating van bezoekers wordt gelet op spreiding naar regio en soorten bezoekers. Ook worden soms rondleidingen georganiseerd voor de media.

   Paleis Soestdijk

   Een rondleiding is de enige manier om Paleis Soestdijk te bezoeken. Een ticket voor de rondleiding geeft ook toegang tot het park. Paleis Soestdijk is op vrijdag, zaterdag en zondag open. U kunt een rondleiding reserveren via de website.

   Paleis Het Loo

   Paleis Het Loo is tegenwoordig een nationaal museum. Paleis en tuinen zijn sinds 1984 van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor publiek. Meer informatie vindt u op de website.

  • Wat is het verschil tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijk Familie

   In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen Koninklijk Huis en Koninklijke Familie. Voor leden van het Koninklijk Huis geldt de ministeriële verantwoordelijkheid, voor de overige Familieleden niet. De samenstelling van het Koninklijk Huis is bij de troonswisseling gewijzigd. Prins Maurits en Prins Bernhard en hun echtgenotes zijn sinds de troonswisseling geen lid meer van het Koninklijk Huis. Dit geldt ook voor de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Het Koninklijk Huis bestaat nu uit: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met hun drie dochters, Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Tot de Koninklijke Familie behoren naast de hiervoor genoemde personen Prins Maurits, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris met hun echtgenotes en kinderen en de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Prinses Irene, Prinses Christina en Prinses Mabel met hun (aangetrouwde) kinderen.

  • Wanneer zijn de leden van het Koninklijk Huis jarig?

   • 19 januari - Prinses Margriet (1943)
   • 31 januari - Prinses Beatrix (1938)
   • 10 april - Prinses Ariane (2007)
   • 27 april - Koning Willem-Alexander (1967)
   • 30 april - Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (1939)
   • 17 mei - Koningin Máxima (1971)
   • 25 mei - Prinses Laurentien (1966)
   • 26 juni - Prinses Alexia (2005)
   • 11 oktober - Prins Constantijn (1969)
   • 7 december - De Prinses van Oranje (2003)
  • Waarom draagt Prinses Catharina-Amalia de titel ‘Prinses van Oranje’?

   Vanaf het moment dat haar vader in 2013 Koning werd, draagt Prinses Catharina-Amalia de titel Prinses van Oranje. Deze titel is voorbehouden aan de troonopvolger van de Koning. Het  verwijst naar het vroegere prinsdom Orange in Frankrijk en is sinds 1530 in het bezit van het huis Nassau. Prinses Catharina-Amalia is de eerste Prinses van Oranje. Voor haar waren er vijftien Prinsen van Oranje uit het Huis Oranje-Nassau. Bekende voorgangers zijn Willem van Oranje of Willem de Zwijger en Koning Willem II en Koning Willem III.

 • Algemeen

  • Hoe ondertekent de Koning wetten en Koninklijke Besluiten als hij in het buitenland is?

   Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door één of meer ministers ondertekend worden. Het Kabinet van de Koning legt deze stukken dagelijks aan de Koning voor en informeert hem over de inhoud ervan.

   De Koning heeft in ons staatsbestel geen plaatsvervanger. Stukken kunnen dan ook niet namens hem worden getekend. Ook als de Koning in het buitenland verblijft, worden dringende stukken ter ondertekening aan hem voorgelegd. 

   Tot 30 april 2013 werd voor verblijf in het buitenland de volgende procedure gevolgd:

   • Het te ondertekenen stuk werd gefaxt (later gemaild) naar een medewerker van het Kabinet der Koningin ter plaatse.
   • De medewerker legde dit stuk ter tekening voor.
   • De Koningin tekende het voorgelegde stuk.
   • De medewerker faxte/mailde het getekende stuk terug naar Nederland.
   • Bij terugkeer in Nederland ondertekende de Koningin het originele stuk, onder behoud van de tekendatum.

   Met de huidige stand van de techniek is tussenkomst van een medewerker ter plaatse niet meer noodzakelijk om spoedstukken aan de Koning voor te leggen.

   • Spoedstukken kunnen door het Kabinet van de Koning elektronisch aan de Koning worden voorgelegd.
   • De Koning tekent het stuk ter plaatse elektronisch met een 'echte' handtekening op zijn tablet.
   • De Koning stuurt het stuk vervolgens elektronisch terug naar het Kabinet van de Koning.
   • Met de print van het stuk met daarop de elektronisch geplaatste handtekening kan de (wetgevings-)procedure voortgezet worden.
   • Bij terugkeer in Nederland ondertekent de Koning het origineel, onder behoud van de tekendatum. Hierin verandert niets.

   Deze procedure is gekozen met instemming van de minister van Veiligheid &Justitie.

  • Wat zijn graden van bloedverwantschap?

   Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis is op grond van de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis voorbehouden aan bloedverwanten tot en met de tweede graad van het Staatshoofd en hun echtgenoten. De troonopvolging is op grond van de Grondwet voorbehouden aan bloedverwanten tot en met de derde graad vanaf het Staatshoofd.

   Echtgenoten van bloedverwanten van het Staatshoofd zitten nooit in de lijn van troonopvolging. Echtgenoten van bloedverwanten tot en met de tweede graad van het Staatshoofd zijn wel lid van het Koninklijk Huis. 

   Graden van bloedverwantschap geven aan wat de afstand in de bloedlijn is tot de (gemeenschappelijke) voorouder of opvolger. Bij het bepalen van de graden van bloedverwantschap tot het Staatshoofd kan het gaan om een 'rechte bloedlijn' of een 'zijlijn'.

   De rechte bloedlijn loopt via de lijn: overgrootouder, grootouder, ouder, kind. De afstand van kleinkind naar grootouder is twee graden in de rechte bloedlijn en de afstand van ouder naar kind is één graad. De Prinses van Oranje is in de eerste graad verwant aan het Staatshoofd.

   De zijlijn kost meer stappen in de bloedlijn (graden) dan de rechte lijn. Bij de zijlijn gaat het om de afstand tot broer of zus, oom of tante, nichtjes en neven. Graden bij zijlijnen zijn als volgt te bepalen: Er wordt terug gerekend naar de gemeenschappelijke voorouder en dan weer naar de bloedverwant in de zijlijn (twee stappen is tweede graad, drie stappen is derde graad).

   Voorbeeld: Prins Constantijn is bloedverwant in de tweede graad van de Koning en bloedverwant in de derde graad van de Prinses van Oranje. Er is geen sprake van een ouder-kindrelatie maar de betrokkenen delen hun (voor)ouder: Prinses Beatrix.

   N.B. Een stap tussen broers en zussen kan nooit een bloedverwantschap in de eerste graad opleveren, dat kan alleen tussen een ouder en kind.

  • Wat houdt ministeriële verantwoordelijkheid in?

   De Koning vormt samen met de ministers de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat er geen enkele wettelijke regeling tot stand kan komen zonder dat een minister daarvoor verantwoordelijkheid heeft afgelegd aan het parlement. Wetten die door het parlement zijn aanvaard en Koninklijke Besluiten, waarvoor geen parlementaire goedkeuring vooraf nodig is, worden altijd door de Koning én door een minister ondertekend, het zogenaamde contraseign. De Koning verleent er zo zijn gezag als staatshoofd aan en de minister zijn staatsrechtelijke verantwoordelijkheid.

  • Voldoet de Koninklijk Huis website aan de Webrichtlijnen?

   In januari 2013 is de website Koninklijk Huis getoetst op het voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Daarbij behaalde de website een score van 100%.

   De website Koninklijkhuis.nl is ontwikkeld volgens de principes van de 'Webrichtlijnen versie 2' standaard. Deze nieuwe standaard is medio 2011 vastgesteld en is een directe vertaling van de internationale Toegankelijkheidsrichtlijnen 'World Content Accessibility Guidelines versie 2.0 (WCAG 2.0)', aangevuld met 'Algemene Kwaliteitsrichtlijnen'.

   Zie voor meer informatie de rubriek Toegankelijkheid.

    

  • Heeft de Koning stemrecht?

   De Koning heeft stemrecht, maar hij maakt er geen gebruik van. De Koning is namelijk onpartijdig. Hetzelfde geldt voor Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

  • Wat is een staatsbezoek?

   Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land. Het staatsbezoek is het hoogste bezoek dat internationaal kan worden afgelegd en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen. Staatsbezoeken namens Nederland kunnen alleen door de Koning worden afgelegd. Hij wordt daarbij gewoonlijk vergezeld door zijn echtgenote, Koningin Máxima. Regelmatig gaat er een handelsdelegatie mee op een staatsbezoek. Gemiddeld legt de Koning één tot twee staatsbezoeken per jaar af en vinden er twee bezoeken van een bevriend staatshoofd aan Nederland plaats.

  • Restauratie Nieuwe Kerk Delft en herinrichting Koninklijke grafkelder

   Klopt het dat bij een grote restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft ook werkzaamheden plaatsvinden aan de Koninklijke grafkelder?

   Een onderdeel van de algehele restauratie van de Nieuwe Kerk is de herinrichting van de grafkelder. Het past de Staat - nu de maximale capaciteit van de grafkelder in zicht komt - verantwoordelijkheid te nemen voor een voldoende ruime crypte. Het is evident dat in het kader van efficiëntie de timing van de restauratie van de Nieuwe Kerk samenhangt met de herinrichting van de grafkelder.

   Wie heeft opdracht gegeven voor de herinrichting van de grafkelder?

   In het kader van 'Investeren in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw' is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Het is evident dat in het kader van efficiëntie de timing van de restauratie van de Nieuwe Kerk samenhangt met de herinrichting van de grafkelder.

   Hoeveel kost de herinrichting van de grafkelder en wie draagt deze kosten?

   In het kader van 'Investeren in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw' is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. De Nieuwe Kerk zelf, de Gemeente Delft en de Provincie leveren ook een bijdrage aan de restauratie. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Hiervoor wordt door het ministerie van Algemene Zaken (via de begroting van OCW) een bijdrage van 0,8 miljoen euro geleverd. Ook het Koninklijk Huis levert privé een bijdrage in de kosten.

   Is het in de huidige economische omstandigheden te verantwoorden dat er geld gestoken wordt in de herinrichting van een grafkelder voor de Koninklijke Familie?

   Het past de Staat - nu de maximale capaciteit van de grafkelder in zicht komt - verantwoordelijkheid te nemen voor een voldoende ruime crypte. Het betreft immers de locatie waar Koningen, Staatshoofden en familie door de eeuwen heen zijn bijgezet. Aldus doet het Rijk recht aan de waarde en betekenis van het Koningschap in ons staats- en maatschappelijk bestel en de waardigheid van het Koninklijk ambt. Daarnaast heeft de Nieuwe Kerk met Koninklijke grafkelder grote nationale cultuurhistorische betekenis. In die zin is het redelijk dat het Rijk een (substantieel) deel van de kosten voor de herinrichting draagt. 

 • Financiën

  • Wat kost het Koninklijk Huis?

   Drie leden van het Koninklijk Huis krijgen van het Rijk een uitkering. Behalve de Koning zijn dat de echtgenote van de Koning (Koningin Máxima) en Prinses Beatrix. Daarnaast kan de Koning kosten declareren die hij maakt voor de uitoefening van zijn functie als staatshoofd, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst Koninklijk Huis.

   Begroting I van de Rijksbegroting 'de Koning' bevat naast de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix ook de uitgaven ten behoeve van de constitutionele Koning als staatshoofd. De totale begroting van 'de Koning' voor 2016 kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën over de Rijksbegroting. Meer informatie over de kosten ten behoeve van het Koninklijk Huis vindt u in de rubriek Financiën.


  • Welke leden van het Koninklijk Huis ontvangen een uitkering?

   Op basis van de Grondwet en de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis (Wet van 22 november 1972 en van 2 juli 1980; Stb. 701 en Stb. 380 en geactualiseerd in 2008) ontvangen momenteel drie leden van het Koninklijk Huis een uitkering van de staat. Dat zijn de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix. De uitkering die zij krijgen bestaat uit een inkomensdeel en een component voor personele en materiële uitgaven. De andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van het Rijk.

   Uitkeringen zoals begroot voor 2016 (jaarbedragen)

   Koning (Willem-Alexander)

   • A-component: € 866.000
   • B-component: € 4.540.000

   Echtgenote van de Koning (Koningin Máxima)

   • A-component: € 343.000
   • B-component: € 591.000

   Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap (Prinses Beatrix)

   • A-component: € 489.000
   • B-component: € 975.000

    

    

  • Betaalt de Koning belasting?

   De leden van het Koninklijk Huis die in Nederland belastingplichtig zijn betalen de belastingen die ook voor andere burgers van toepassing zijn, behoudens de specifieke in wet- en regelgeving opgenomen fiscale vrijstellingen.

   In wet- en regelgeving zijn voor de leden van het Koninklijk Huis dan wel voor de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning, een aantal specifieke fiscale vrijstellingen opgenomen.

   De Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap (en hun echtgenoten) betalen op grond van artikel 40 van de Grondwet geen loon- of inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij vanwege het Rijk ontvangen. Ook worden op grond van artikel 40 van de Grondwet ten aanzien van deze leden van het Koninklijk Huis de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van de functie niet meegenomen bij de berekening van de rendementsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing.

   Verder zijn de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning op grond van artikel 40 van de Grondwet vrijgesteld van de rechten van schenking, successie en overgang over hetgeen zij krachtens erfrecht of door schenking verkrijgen van een lid van het Koninklijk Huis. Overigens kan voor de volledigheid nog worden vermeld dat in artikel 33 van de Successiewet een vrijstelling is opgenomen voor iedereen die iets verkrijgt van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en hun echtgenoten.

   Voorts geldt op grond van artikel 13 van de Wet BPM juncto artikel 38, eerste lid, van de Wegenverkeerswet een vrijstelling van de belasting op personenauto´s en motorrijwielen voor AA-kentekens; bijzondere kentekens die kunnen worden verstrekt aan leden van het Koninklijk Huis.

   Tot slot kan nog worden vermeld dat er op douaneterrein enkele vrijstellingen zijn die kunnen gelden voor leden van het Koninklijk Huis. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in een Europese communautaire verordening (Verordening 918/83) en gelden derhalve ook voor andere EU-lidstaten. Het gaat om vrijstelling van rechten bij invoer betreffende:

   1. Geschenken, ontvangen in het kader van internationale betrekkingen; en
   2. Giften aangeboden aan regerende vorsten en staatshoofden.

   De vrijstellingen van rechten bij invoer zijn van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting (1 en 2) en de accijnzen en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten (alleen de onder 1 genoemde vrijstelling).

    

  • Zijn de paleizen en de Gouden Koets eigendom van de Koning?

   Nee, het Paleis op de Dam te Amsterdam en de Paleizen Noordeinde - inclusief het Koninklijk Staldepartement en exclusief het Koninklijk Huisarchief (eigendom van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau) - en Huis ten Bosch in Den Haag zijn eigendom van het Rijk. Zij zijn door het Rijk voor gebruik ter beschikking gesteld van de Koning.

   De Gouden Koets is ook geen eigendom van de Koning, maar is ondergebracht in de Stichting Kroongoederen. Ook andere zaken die behoren bij het Koninklijk ceremonieel, zoals de Koninklijke Kroon, zijn ondergebracht in een stichting. De Gouden Koets staat ten dienste van de Koning. Overigens is de Gouden Koets niet van massief goud. Delen van de koets zijn bedekt met bladgoud.

    

 • Foto's en privacy

  • Wat is de mediacode

   Iedereen in Nederland heeft recht op privacybescherming. Dat geldt in bijzonder sterke mate voor kinderen, waarbij eerder sprake is van een schending van de privacy dan bij volwassenen. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verankerd in internationale verdragen, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Verder zijn er uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Nederlandse rechter.

   De mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Daarnaast biedt de mediacode de gelegenheid tegemoet te komen aan de vraag van media naar (privé)beeldmateriaal van leden van het Koninklijk Huis. Dankzij de mediacode kunnen de kinderen een ongestoorde jeugd krijgen en kunnen de leden van het Koninklijk Huis zich vrij bewegen bij privéaangelegenheden. Dit is gebaseerd op bestaande rechtspraak die de privésfeer beschermt en heeft niets te maken met de beperking van de persvrijheid.   

   De mediacode is niet bindend. De RVD geeft advies aan de media of een foto een privéaangelegenheid betreft of niet. Media beslissen zelf of ze wel of niet publiceren. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of een publicatie van een foto een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en dus onrechtmatig is. Media die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor (privé)mediamomenten tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Mocht de privacy door de media worden geschonden dan kunnen zij bijvoorbeeld bij volgende (privé)mediamomenten worden geweigerd

  • Wanneer mag een privéfoto gepubliceerd worden?

   Publicatie van een privéfoto is volgens de rechter gerechtvaardigd wanneer daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. Onschuldige vakantiefoto's doen dat niet. Hierover zijn uitspraken geweest van de Nederlandse rechter en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Media maken zelf de journalistieke afweging of een foto nieuws is. De kwalificatie 'nieuws' is op zichzelf geen juridische rechtvaardiging om tot publicatie van een privéfoto over te gaan.

  • Waarom doet de RVD geen uitspraken over het privé-leven van de leden van het Koninklijk Huis?

   Bij Koninklijk Besluit van 13 december 1965 is het onder andere de taak van de Rijksvoorlichtingsdienst om de privé-sfeer van de leden van het Koninklijk Huis zoveel mogelijk te beschermen, zonder daarbij de eisen van een goede berichtgeving uit het oog te verliezen.

  • Mogen particulieren foto's maken?

   Er is geen bezwaar als particulieren of toevallige voorbijgangers voor hun eigen gebruik foto's maken, ook in privéomstandigheden, zolang deze foto's maar niet gepubliceerd worden.