Veelgestelde vragen

RSS
 • Actueel

  • Hoe ondertekent de Koning wetten en Koninklijke Besluiten als hij in het buitenland is?

   Artikel 47 uit de Grondwet bepaalt dat alle wetten en Koninklijke Besluiten door de Koning en door één of meer ministers ondertekend worden. Het Kabinet van de Koning legt deze stukken dagelijks aan de Koning voor en informeert hem over de inhoud ervan.

   De Koning heeft in ons staatsbestel geen plaatsvervanger. Stukken kunnen dan ook niet namens hem worden getekend. Ook als de Koning in het buitenland verblijft, worden dringende stukken ter ondertekening aan hem voorgelegd. 

   Tot 30 april 2013 werd voor verblijf in het buitenland de volgende procedure gevolgd:

   • Het te ondertekenen stuk werd gefaxt (later gemaild) naar een medewerker van het Kabinet der Koningin ter plaatse.
   • De medewerker legde dit stuk ter tekening voor.
   • De Koningin tekende het voorgelegde stuk.
   • De medewerker faxte/mailde het getekende stuk terug naar Nederland.
   • Bij terugkeer in Nederland ondertekende de Koningin het originele stuk, onder behoud van de tekendatum.

   Met de huidige stand van de techniek is tussenkomst van een medewerker ter plaatse niet meer noodzakelijk om spoedstukken aan de Koning voor te leggen.

   • Spoedstukken kunnen door het Kabinet van de Koning elektronisch aan de Koning worden voorgelegd.
   • De Koning tekent het stuk ter plaatse elektronisch met een 'echte' handtekening op zijn tablet.
   • De Koning stuurt het stuk vervolgens elektronisch terug naar het Kabinet van de Koning.
   • Met de print van het stuk met daarop de elektronisch geplaatste handtekening kan de (wetgevings-)procedure voortgezet worden.
   • Bij terugkeer in Nederland ondertekent de Koning het origineel, onder behoud van de tekendatum. Hierin verandert niets.

   Deze procedure is gekozen met instemming van de minister van Veiligheid &Justitie.

 • Top 10

  • Wat is het officiële Twitteraccount van het Koninklijk Huis?

   Het Twitteraccount @KHtweets is het officiële kanaal van het Koninklijk Huis. Sinds januari 2012 heeft @KHtweets de status 'verified account'. Hiermee geeft Twitter de authenticiteit aan van het account. Het Koninklijk Huis heeft geen individuele accounts. Dat betekent dat ieder twitteraccount uit naam van Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima of Prinses Beatrix niet authentiek is. De redactie van @KHtweets wordt gevoerd door de RVD. Dit neemt niet weg dat de Koning, Koningin of Prinses ook af en toe via @KHtweets een persoonlijke noot laten horen. In dat geval staat de tekst tussen aanhalingstekens en is dit dus een écht citaat. Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima of Prinses Beatrix zijn er voor alle Nederlanders en zullen niet selectief gaan volgen. Er is helaas geen capaciteit bij de RVD om op de berichten van de vele volgers van @KHtweets te reageren. De reacties worden wel gelezen en er zal in de communicatie zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de opmerkingen van de volgers.

  • Wanneer mag ik de vlag uitsteken?

   Het uitsteken van de vlag gebeurt op de onderstaande dagen (als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes).

   • 31 januari (1 februari) Verjaardag van Prinses Beatrix
   • 27 april (26 april) Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
   • 4 mei Nationale dodenherdenking (halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang)
   • 5 mei Nationale bevrijdingsdag
   • 17 mei (18 mei) Verjaardag van Koningin Máxima
   • Laatste zaterdag in juni Veteranendag
   • 15 augustus (16 augustus) Formeel einde van de Tweede Wereldoorlog
   • 3e dinsdag van september Prinsjesdag (alleen in Den Haag)
   • 7 december (8 december) Verjaardag van de Prinses van Oranje
   • 15 december (16 december) Koninkrijksdag

   Op Koningsdag en op de bovengenoemde verjaardagen van de leden van het Koninklijk Huis wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden wordt de vlag zonder oranje wimpel gevoerd.

   Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijke Huis (zoals geboorte, huwelijk en overlijden) kan er een speciale regeling afgekondigd worden.

  • Hoe spreek ik de leden van het Koninklijk Huis aan?

   Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima worden officieel aangesproken met Majesteit. Prinses Beatrix, de Prinses van Oranje, Prinses Alexia, Prinses Ariane, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Margriet worden allen aangesproken met Koninklijke Hoogheid. Prof.mr. Pieter van Vollenhoven wordt aangesproken als Meneer van Vollenhoven.

  • Kan ik voor iemand een lintje aanvragen?

   Ja, dat is mogelijk. Op de website www.lintjes.nl vindt u uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure.

  • Hoe kom ik aan een foto van leden van het Koninklijk Huis?

   De foto's in de rubriek Portretfoto's op de Koninklijk Huis website mogen worden gedownload voor privégebruik en gebruik voor niet-commerciële, educatieve doeleinden. Daarnaast is redactioneel gebruik door nieuwsmedia toegestaan.

  • Hoe stuur ik de leden van het Koninklijk Huis een brief?

   De post voor de leden van het Koninklijk Huis kan gestuurd worden naar Paleis Noordeinde.

   Postbus 30412
   2500 GK Den Haag

   Post voor Prinses Margriet en Professor Mr. Pieter van Vollenhoven kan gestuurd worden naar Huis het Loo.

   Koninklijk Park 23
   7315 AA te Apeldoorn
   email: loo@dkh.nl

  • Welke paleizen zijn te bezichtigen?

   Een aantal van de Koninklijke Paleizen is gedeeltelijk opengesteld voor publiek.

   Koninklijk Paleis Amsterdam (Paleis op de Dam)

   Het Koninklijk Paleis Amsterdam is het grootste deel van het jaar open voor het publiek  In de zomer is het Paleis dagelijks open. Daarbuiten regelmatig op dinsdag tot en met donderdag en in het weekeinde. Meer informatie vindt u op de website.

   Koninklijk Huisarchief en Koninklijke Stallen

   Het is mogelijk om het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde te bezoeken. Op aanvraag vinden rondleidingen plaats. Jaarlijks zijn dat bij de Stallen circa 50 rondleidingen met maximaal 30 bezoekers per groep.  Bij het Koninklijk Huisarchief gaat het om ongeveer 35 rondleidingen met maximaal 25 bezoekers per groep. Bij de toelating van bezoekers wordt gelet op spreiding naar regio en soorten bezoekers. Ook worden soms rondleidingen georganiseerd voor de media.

   Paleis Soestdijk

   Een rondleiding is de enige manier om Paleis Soestdijk te bezoeken. Een ticket voor de rondleiding geeft ook toegang tot het park. Paleis Soestdijk is op vrijdag, zaterdag en zondag open. U kunt een rondleiding reserveren via de website.

   Paleis Het Loo

   Paleis Het Loo is tegenwoordig een nationaal museum. Paleis en tuinen zijn sinds 1984 van dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur opengesteld voor publiek. Meer informatie vindt u op de website.

  • Wat is het verschil tussen het Koninklijk Huis en de Koninklijk Familie

   In Nederland wordt onderscheid gemaakt tussen de begrippen Koninklijk Huis en Koninklijke Familie. Voor leden van het Koninklijk Huis geldt de ministeriële verantwoordelijkheid, voor de overige Familieleden niet. De samenstelling van het Koninklijk Huis is bij de troonswisseling gewijzigd. Prins Maurits en Prins Bernhard en hun echtgenotes zijn sinds de troonswisseling geen lid meer van het Koninklijk Huis. Dit geldt ook voor de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien. Het Koninklijk Huis bestaat nu uit: Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima met hun drie dochters, Prinses Beatrix, Prins Constantijn, Prinses Laurentien, Prinses Margriet en Prof.mr. Pieter van Vollenhoven. Tot de Koninklijke Familie behoren naast de hiervoor genoemde personen Prins Maurits, Prins Bernhard, Prins Pieter-Christiaan en Prins Floris met hun echtgenotes en kinderen en de drie kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien, Prinses Irene, Prinses Christina en Prinses Mabel met hun (aangetrouwde) kinderen.

  • Wanneer zijn de leden van het Koninklijk Huis jarig?

   • 19 januari - Prinses Margriet (1943)
   • 31 januari - Prinses Beatrix (1938)
   • 10 april - Prinses Ariane (2007)
   • 27 april - Koning Willem-Alexander (1967)
   • 30 april - Prof.mr. Pieter van Vollenhoven (1939)
   • 17 mei - Koningin Máxima (1971)
   • 25 mei - Prinses Laurentien (1966)
   • 26 juni - Prinses Alexia (2005)
   • 11 oktober - Prins Constantijn (1969)
   • 7 december - De Prinses van Oranje (2003)
  • Waarom draagt Prinses Catharina-Amalia de titel ‘Prinses van Oranje’?

   Vanaf het moment dat haar vader in 2013 Koning werd, draagt Prinses Catharina-Amalia de titel Prinses van Oranje. Deze titel is voorbehouden aan de troonopvolger van de Koning . Het  verwijst naar het vroegere prinsdom Orange in Frankrijk en is sinds 1530 in het bezit van het huis Nassau. Prinses Catharina-Amalia is de eerste Prinses van Oranje. Voor haar waren er negen Prinsen van Oranje uit het Huis Oranje-Nassau. Bekende voorgangers zijn Willem van Oranje of Willem de Zwijger en Koning Willem II en Koning Willem III.

 • Algemeen

  • Heeft Koning Willem-Alexander ooit iets te maken gehad met de van strafbare feiten verdachte jachtopziener van een Drents landgoed?

   Koning Willem-Alexander wordt ten onrechte in verband gebracht met een van strafbare feiten verdachte jachtopziener. De Koning is in de periode dat deze jachtopziener in dienst was niet op het betreffende landgoed geweest, noch heeft hij ooit met hem gejaagd.

  • Wat zijn graden van bloedverwantschap?

   Het lidmaatschap van het Koninklijk Huis is op grond van de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis voorbehouden aan bloedverwanten tot en met de tweede graad van het Staatshoofd en hun echtgenoten. De troonopvolging is op grond van de Grondwet voorbehouden aan bloedverwanten tot en met de derde graad vanaf het Staatshoofd.

   Echtgenoten van bloedverwanten van het Staatshoofd zitten nooit in de lijn van troonopvolging. Echtgenoten van bloedverwanten tot en met de tweede graad van het Staatshoofd zijn wel lid van het Koninklijk Huis. 

   Graden van bloedverwantschap geven aan wat de afstand in de bloedlijn is tot de (gemeenschappelijke) voorouder of opvolger. Bij het bepalen van de graden van bloedverwantschap tot het Staatshoofd kan het gaan om een 'rechte bloedlijn' of een 'zijlijn'.

   De rechte bloedlijn loopt via de lijn: overgrootouder, grootouder, ouder, kind. De afstand van kleinkind naar grootouder is twee graden in de rechte bloedlijn en de afstand van ouder naar kind is één graad. De Prinses van Oranje is in de eerste graad verwant aan het Staatshoofd.

   De zijlijn kost meer stappen in de bloedlijn (graden) dan de rechte lijn. Bij de zijlijn gaat het om de afstand tot broer of zus, oom of tante, nichtjes en neven. Graden bij zijlijnen zijn als volgt te bepalen: Er wordt terug gerekend naar de gemeenschappelijke voorouder en dan weer naar de bloedverwant in de zijlijn (twee stappen is tweede graad, drie stappen is derde graad).

   Voorbeeld: Prins Constantijn is bloedverwant in de tweede graad van de Koning en bloedverwant in de derde graad van de Prinses van Oranje. Er is geen sprake van een ouder-kindrelatie maar de betrokkenen delen hun (voor)ouder: Prinses Beatrix.

   N.B. Een stap tussen broers en zussen kan nooit een bloedverwantschap in de eerste graad opleveren, dat kan alleen tussen een ouder en kind.

  • Wat houdt ministeriële verantwoordelijkheid in?

   De Koning vormt samen met de ministers de regering. Sinds 1848 staat in de Grondwet dat de Koning onschendbaar is en de ministers verantwoordelijk zijn. Dat betekent dat er geen enkele wettelijke regeling tot stand kan komen zonder dat een minister daarvoor verantwoordelijkheid heeft afgelegd aan het parlement. Wetten die door het parlement zijn aanvaard en Koninklijke Besluiten, waarvoor geen parlementaire goedkeuring vooraf nodig is, worden altijd door de Koning én door een minister ondertekend, het zogenaamde contraseign. De Koning verleent er zo zijn gezag als staatshoofd aan en de minister zijn staatsrechtelijke verantwoordelijkheid.

  • Voldoet de Koninklijk Huis website aan de Webrichtlijnen?

   In januari 2013 is de website Koninklijk Huis getoetst op het voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Daarbij behaalde de website een score van 100%.

   De website Koninklijkhuis.nl is ontwikkeld volgens de principes van de 'Webrichtlijnen versie 2' standaard. Deze nieuwe standaard is medio 2011 vastgesteld en is een directe vertaling van de internationale Toegankelijkheidsrichtlijnen 'World Content Accessibility Guidelines versie 2.0 (WCAG 2.0)', aangevuld met 'Algemene Kwaliteitsrichtlijnen'.

   Zie voor meer informatie de rubriek Toegankelijkheid.

    

  • Heeft de Koning stemrecht?

   De Koning heeft stemrecht, maar hij maakt er geen gebruik van. De Koning is namelijk onpartijdig. Hetzelfde geldt voor Koningin Máxima en Prinses Beatrix.

  • Wat is een staatsbezoek?

   Een staatsbezoek wordt afgelegd door het staatshoofd van een land aan het staatshoofd van een ander land. Het staatsbezoek is het hoogste bezoek dat internationaal kan worden afgelegd en heeft als doel de goede relatie tussen landen te bevestigen. Staatsbezoeken namens Nederland kunnen alleen door de Koning worden afgelegd. Hij wordt daarbij gewoonlijk vergezeld door zijn echtgenote, Koningin Máxima. Regelmatig gaat er een handelsdelegatie mee op een staatsbezoek. Gemiddeld legt de Koning één tot twee staatsbezoeken per jaar af en vinden er twee bezoeken van een bevriend staatshoofd aan Nederland plaats.

  • Restauratie Nieuwe Kerk Delft en herinrichting Koninklijke grafkelder

   Klopt het dat bij een grote restauratie van de Nieuwe Kerk in Delft ook werkzaamheden plaatsvinden aan de Koninklijke grafkelder?

   Een onderdeel van de algehele restauratie van de Nieuwe Kerk is de herinrichting van de grafkelder. Het past de Staat - nu de maximale capaciteit van de grafkelder in zicht komt - verantwoordelijkheid te nemen voor een voldoende ruime crypte. Het is evident dat in het kader van efficiëntie de timing van de restauratie van de Nieuwe Kerk samenhangt met de herinrichting van de grafkelder.

   Wie heeft opdracht gegeven voor de herinrichting van de grafkelder?

   In het kader van 'Investeren in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw' is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Het is evident dat in het kader van efficiëntie de timing van de restauratie van de Nieuwe Kerk samenhangt met de herinrichting van de grafkelder.

   Hoeveel kost de herinrichting van de grafkelder en wie draagt deze kosten?

   In het kader van 'Investeren in monumenten ter bestrijding van de crisis in de bouw' is door het ministerie van OCW een bedrag ter beschikking gesteld voor de restauratie van de Nieuwe Kerk te Delft. De Nieuwe Kerk zelf, de Gemeente Delft en de Provincie leveren ook een bijdrage aan de restauratie. Onderdeel van deze algehele restauratie is de herinrichting van de grafkelder. Hiervoor wordt door het ministerie van Algemene Zaken (via de begroting van OCW) een bijdrage van 0,8 miljoen euro geleverd. Ook het Koninklijk Huis levert privé een bijdrage in de kosten.

   Is het in de huidige economische omstandigheden te verantwoorden dat er geld gestoken wordt in de herinrichting van een grafkelder voor de Koninklijke Familie?

   Het past de Staat - nu de maximale capaciteit van de grafkelder in zicht komt - verantwoordelijkheid te nemen voor een voldoende ruime crypte. Het betreft immers de locatie waar Koningen, Staatshoofden en familie door de eeuwen heen zijn bijgezet. Aldus doet het Rijk recht aan de waarde en betekenis van het Koningschap in ons staats- en maatschappelijk bestel en de waardigheid van het Koninklijk ambt. Daarnaast heeft de Nieuwe Kerk met Koninklijke grafkelder grote nationale cultuurhistorische betekenis. In die zin is het redelijk dat het Rijk een (substantieel) deel van de kosten voor de herinrichting draagt. 

 • Financiën

  • Wat zijn de jaarlijkse grondwettelijke uitkeringen per 1 mei 2013?

   De hoogte van de uitkeringen voor de Koning, de echtgeno(o)t(e)e van de Koning en de teruggetreden Koning wordt vastgesteld volgens de berekening die is bepaald in de Wet Financieel Statuut Koninklijk Huis die in 2008 door de Kamer is aangenomen. De uitkeringen bestaan uit een inkomensdeel (A) en een deel voor personele en materiële uitgaven (B). De andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering.

   Uitkeringen zoals begroot per 1 mei 2013 (jaarbedragen)

   Koning (Willem-Alexander)

   • A-component: € 825.000
   • B-component: € 4.408.000

   Echtgenote van de Koning (Koningin Máxima)

   • A-component: €  327.000
   • B-component: €  574.000

   Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap (Prinses Beatrix)

   • A-component: €  466.000
   • B-component: €  947.000

    

  • Wat kost het Koninklijk Huis?

   Drie leden van het Koninklijk Huis krijgen van het Rijk een uitkering. Behalve de Koning zijn dat de echtgenote van de Koning (Koningin Máxima) en Prinses Beatrix. Daarnaast kan de Koning kosten declareren die hij maakt voor de uitoefening van zijn functie als staatshoofd, zoals bijvoorbeeld de bedrijfsvoeringskosten van de Dienst Koninklijk Huis.

   Begroting I van de Rijksbegroting 'de Koning' bevat naast de grondwettelijke uitkeringen aan de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix ook de uitgaven ten behoeve van de constitutionele Koning als staatshoofd. De totale begroting van 'de Koning' voor 2013 kunt u vinden op de website van het ministerie van Financiën over de Rijksbegroting. Meer informatie over de kosten ten behoeve van het Koninklijk Huis vindt u in de rubriek Financiën.


  • Welke leden van het Koninklijk Huis ontvangen een uitkering?

   Op basis van de Grondwet en de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis (Wet van 22 november 1972 en van 2 juli 1980; Stb. 701 en Stb. 380 en geactualiseerd in 2008) ontvangen momenteel drie leden van het Koninklijk Huis een uitkering van de staat. Dat zijn de Koning, de echtgenote van de Koning en Prinses Beatrix. De uitkering die zij krijgen bestaat uit een inkomensdeel en een component voor personele en materiële uitgaven. De andere leden van het Koninklijk Huis ontvangen geen uitkering van het Rijk.

   Uitkeringen zoals begroot per 1 mei 2013 (jaarbedragen)

   Koning (Willem-Alexander)

   • A-component: € 825.000
   • B-component: € 4.408.000

   Echtgenote van de Koning (Koningin Máxima)

   • A-component: € 327.000
   • B-component: € 574.000

   Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap (Prinses Beatrix)

   • A-component: € 466.000
   • B-component: € 947.000

    

    

  • Betaalt de Koning belasting?

   De leden van het Koninklijk Huis die in Nederland belastingplichtig zijn betalen de belastingen die ook voor andere burgers van toepassing zijn, behoudens de specifieke in wet- en regelgeving opgenomen fiscale vrijstellingen.

   In wet- en regelgeving zijn voor de leden van het Koninklijk Huis dan wel voor de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning, een aantal specifieke fiscale vrijstellingen opgenomen.

   De Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap (en hun echtgenoten) betalen op grond van artikel 40 van de Grondwet geen loon- of inkomstenbelasting over de uitkeringen die zij vanwege het Rijk ontvangen. Ook worden op grond van artikel 40 van de Grondwet ten aanzien van deze leden van het Koninklijk Huis de vermogensbestanddelen die dienstbaar zijn aan de uitoefening van de functie niet meegenomen bij de berekening van de rendementsgrondslag voor de vermogensrendementsheffing.

   Verder zijn de Koning en de vermoedelijke opvolger van de Koning op grond van artikel 40 van de Grondwet vrijgesteld van de rechten van schenking, successie en overgang over hetgeen zij krachtens erfrecht of door schenking verkrijgen van een lid van het Koninklijk Huis. Overigens kan voor de volledigheid nog worden vermeld dat in artikel 33 van de Successiewet een vrijstelling is opgenomen voor iedereen die iets verkrijgt van de Koning, de vermoedelijke opvolger van de Koning en de Koning die afstand heeft gedaan van het koningschap en hun echtgenoten.

   Voorts geldt op grond van artikel 13 van de Wet BPM juncto artikel 38, eerste lid, van de Wegenverkeerswet een vrijstelling van de belasting op personenauto´s en motorrijwielen voor AA-kentekens; bijzondere kentekens die kunnen worden verstrekt aan leden van het Koninklijk Huis.

   Tot slot kan nog worden vermeld dat er op douaneterrein enkele vrijstellingen zijn die kunnen gelden voor leden van het Koninklijk Huis. Deze vrijstellingen zijn opgenomen in een Europese communautaire verordening (Verordening 918/83) en gelden derhalve ook voor andere EU-lidstaten. Het gaat om vrijstelling van rechten bij invoer betreffende:

   1. Geschenken, ontvangen in het kader van internationale betrekkingen; en
   2. Giften aangeboden aan regerende vorsten en staatshoofden.

   De vrijstellingen van rechten bij invoer zijn van overeenkomstige toepassing op de omzetbelasting (1 en 2) en de accijnzen en de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van enkele andere producten (alleen de onder 1 genoemde vrijstelling).

    

  • Zijn de paleizen en de Gouden Koets eigendom van de Koning?

   Nee, het Paleis op de Dam te Amsterdam en de Paleizen Noordeinde - inclusief het Koninklijk Staldepartement en exclusief het Koninklijk Huisarchief (eigendom van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau) - en Huis ten Bosch in Den Haag zijn eigendom van het Rijk. Zij zijn door het Rijk voor gebruik ter beschikking gesteld van de Koning.

   De Gouden Koets is ook geen eigendom van de Koning, maar is ondergebracht in de Stichting Kroongoederen. Ook andere zaken die behoren bij het Koninklijk ceremonieel, zoals de Koninklijke Kroon, zijn ondergebracht in een stichting. De Gouden Koets staat ten dienste van de Koning. Overigens is de Gouden Koets niet van massief goud. Delen van de koets zijn bedekt met bladgoud.

    

 • Foto's en privacy

  • Wat is de mediacode

   Iedereen in Nederland heeft recht op privacybescherming. Dat geldt in bijzonder sterke mate voor kinderen, waarbij eerder sprake is van een schending van de privacy dan bij volwassenen. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer is verankerd in internationale verdragen, zoals het verdrag waarin de rechten van het kind zijn geregeld en het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. Verder zijn er uitspraken van het Europees Hof voor de rechten van de mens en de Nederlandse rechter.

   De mediacode heeft tot doel de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. Daarnaast biedt de mediacode de gelegenheid tegemoet te komen aan de vraag van media naar (privé)beeldmateriaal van leden van het Koninklijk Huis. Dankzij de mediacode kunnen de kinderen een ongestoorde jeugd krijgen en kunnen de leden van het Koninklijk Huis zich vrij bewegen bij privéaangelegenheden. Dit is gebaseerd op bestaande rechtspraak die de privésfeer beschermt en heeft niets te maken met de beperking van de persvrijheid.   

   De mediacode is niet bindend. De RVD geeft advies aan de media of een foto een privéaangelegenheid betreft of niet. Media beslissen zelf of ze wel of niet publiceren. Uiteindelijk is het aan de rechter om te beslissen of een publicatie van een foto een inbreuk is op de persoonlijke levenssfeer en dus onrechtmatig is. Media die de persoonlijke levenssfeer van de leden van het Koninklijk Huis respecteren worden uitgenodigd voor (privé)mediamomenten tijdens bijvoorbeeld de vakantie. Mocht de privacy door de media worden geschonden dan kunnen zij bijvoorbeeld bij volgende (privé)mediamomenten worden geweigerd

  • Wanneer mag een privéfoto gepubliceerd worden?

   Publicatie van een privéfoto is volgens de rechter gerechtvaardigd wanneer daarmee een bijdrage wordt geleverd aan een publiek debat over een zaak van algemeen belang. Onschuldige vakantiefoto's doen dat niet. Hierover zijn uitspraken geweest van de Nederlandse rechter en van het Europees Hof voor de rechten van de mens. Media maken zelf de journalistieke afweging of een foto nieuws is. De kwalificatie 'nieuws' is op zichzelf geen juridische rechtvaardiging om tot publicatie van een privéfoto over te gaan.

  • Waarom doet de RVD geen uitspraken over het privé-leven van de leden van het Koninklijk Huis?

   Bij Koninklijk Besluit van 13 december 1965 is het onder andere de taak van de Rijksvoorlichtingsdienst om de privé-sfeer van de leden van het Koninklijk Huis zoveel mogelijk te beschermen, zonder daarbij de eisen van een goede berichtgeving uit het oog te verliezen.

  • Mogen particulieren foto's maken?

   Er is geen bezwaar als particulieren of toevallige voorbijgangers voor hun eigen gebruik foto's maken, ook in privéomstandigheden, zolang deze foto's maar niet gepubliceerd worden.

 • Archief

  • Wat is de stand van zaken betreffende het vakantiehuis in Mozambique?

   Lees voor meer informatie de Kamerbrief van minister-president Rutte over de verkoop van de vakantiewoning van de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden in Mozambique. 

  • Er wordt vaak beweerd dat de Koningin rookt. Klopt dat?

   Nee. De Koningin is ruim 40 jaar geleden gestopt met roken.

  • Wat is de reactie van de RVD op de uitgelekte codeberichten van de ambassade van de Verenigde Staten in Den Haag?

   De inhoud van dit bericht komt voor rekening van de opsteller ervan. Wij gaan nooit in op wat tijdens vertrouwelijke gesprekken al dan niet aan de orde is geweest.
   Dit geldt ook voor de door de ambassadeur gegeven interpretatie van de uitspraken van Hare Majesteit de Koningin. ‪Los hiervan kan worden opgemerkt dat het toenmalige regeringsbeleid uitging van voortgaande betrokkenheid van Nederland bij Afghanistan, onder andere vanwege langjarige toezeggingen op het gebied van ontwikkelingssamenwerking.

  • Veelgestelde vragen huwelijksreis Prins van Oranje en Prinses Máxima

   Klopt het dat de Prins van Oranje en Prinses Máxima tijdens hun huwelijksreis in 2002 gebruik hebben gemaakt van een zeiljacht van Joep van den Nieuwenhuyzen?

   De huwelijksreis is privé en normaliter doen we daar dus geen mededelingen over, maar deze informatie is reeds eerder in de media geweest (juli 2002).

   Hebben ze betaald voor gebruik van het jacht en zo ja (hoeveel) of werd het aangeboden?

   De huwelijksreis is privé en derhalve de (hoogte van de) eventuele betalingen ook.

   Was er sprake van activiteiten door de Prins van Oranje en Prinses Máxima die in relatie stonden tot het gebruik van het jacht?

   Nee. Het gebruik van het jacht (dat jaren geleden al is beschreven in de media) was op geen enkele wijze verbonden met welke andere activiteit van de Prins van Oranje en Prinses Máxima dan ook en dit was alle betrokkenen altijd volledig duidelijk. Ook Hare Majesteit de Koningin heeft in het verleden wel eens een vriendelijk aanbod aanvaard van de heer Freddy Heineken om zijn jacht te gebruiken voor een familievakantie.

   Wanneer wisten de Prins van Oranje en Prinses Máxima dat de reputatie en positie van de heer Van den Nieuwenhuyzen ter discussie stonden?

   Rond 2004 kregen de Prins van Oranje en Prinses Máxima informatie van het toenmalige kabinet dat de reputatie en positie van de heer Van den Nieuwenhuyzen ter discussie stonden. Sindsdien is er geen contact meer geweest.

   Klopt het dat de Prins van Oranje een golfbaan van Joep van den Nieuwenhuyzen heeft geopend?

   De Prins van Oranje heeft tijdens zijn werkbezoek aan Curaçao en Aruba in april 2001 (dat bestond uit veertien officiële programmaonderdelen) inderdaad ondermeer een golfbaan geopend. Deze opening door de Prins van Oranje was op nadrukkelijk verzoek van de Eilandraad van Curaçao omdat deze de investeringen daar belangrijk vond. De Prins van Oranje is hiervoor destijds niet gevraagd door de heer Van den Nieuwenhuyzen.

  • Stelt de Koningin een foto beschikbaar voor het bidboek voor het WK voetbal?

   Ja, de Koningin stelt, evenals de Belgische Koning Albert II, een foto voor het bidboek voor het WK voetbal in 2018 of 2022 ter beschikking. In een bidboek leggen kandidaten uit hoe zij het WK zouden organiseren, mochten zij het toegewezen krijgen. In december 2010 komen de leden van FIFA Executive Committee bijeen om te beslissen over de toewijzing van het WK 2018 en 2022.

   Het beschikbaar stellen van een foto betekent niet dat het Koninklijk Huis actief gaat lobbyen voor het WK voetbal. Leden van het Koninklijk Huis onthouden zich van lobby-activiteiten. Ook bij de kandidaatstelling voor het WK voetbal zal dit dus niet aan de orde zijn.

  • Waarom heeft Weekblad Privé het verhaal over de Elfstedentocht en de Prins van Oranje gerectificeerd?

   In een artikel in Weekblad Privé werd beweerd dat de Prins van Oranje de Elfstedentocht niet in zijn geheel heeft uitgereden. Dat is onjuist: de Prins van Oranje heeft de gehele Elfstedentocht gereden. Om deze reden heeft de RVD Weekblad Privé om een rectificatie gevraagd. Weekblad Privé heeft erkend dat het verhaal niet klopt en heeft het artikel inmiddels gerectificeerd. Deze rectificatie heeft plaatsgevonden op basis van verklaringen van één van de twee medewerkers van de toenmalige Veiligheidsdienst Koninklijk Huis (tegenwoordig de Dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging) die de Prins van Oranje destijds begeleidde tijdens de Elfstedentocht en de Rijksrechercheur die langs de gehele route de Prins en zijn begeleiders voorzag van eten en drinken. Die verklaringen zijn in het bezit van de RVD en verstrekt aan Weekblad Privé.

   De Prins van Oranje heeft de Elfstedentocht op 26 februari 1986 gereden. Hij was op dat moment achttien jaar oud. De Prins voltooide de tocht van 200 kilometer in 14 uur en 5 minuten en kwam om 21.45 uur over de finish in Leeuwarden.


  • Klopt het wat weekblad Privé heeft gemeld over de uitbreiding van Paleis Huis ten Bosch en de suggestie dat "Prinses Máxima haar ouders in huis zou halen"?

   Nee, op initiatief van de gemeente Den Haag is invulling gegeven aan de verplichting om ook voor het gebied Huis ten Bosch een bestemmingsplan op te maken. In dit bestemmingsplan is de huidige situatie vastgelegd en is aangegeven wat (binnen de daarvoor geldende wettelijke kaders) nog de (theoretische) mogelijkheden zijn om aanvullende bebouwing te realiseren. Er is geen enkele sprake van enig plan van de kant van het Koninklijk Huis op dit gebied.

  • Wat is de reactie van de minister-president op het boek Juliana & Bernhard: Het verhaal van een huwelijk 1936 - 1956 van de heer Fasseur?

   Hare Majesteit de Koningin verdient groot respect omdat zij voorrang heeft gegeven aan openbaarmaking van soms ook voor haar en haar zusters pijnlijke privégegevens boven de bescherming daarvan. Dit is een moeilijke beslissing geweest, waar twee belangrijke aanleidingen voor waren.

   De eerste aanleiding bestond uit de publieke en politieke discussie over het rapport van de Commissie-Beel en de speculaties over de inhoud van dat rapport.
   De tweede aanleiding was gelegen in het feit dat een aantal relevante archieven openbaar zou worden.

   Om te voorkomen dat er aan de hand van die archieven een incompleet beeld zou worden geschetst heeft de Koningin aan de heer Fasseur toegang verleend tot het Koninklijk Huisarchief. Dit opdat een gedegen studie van de hand van een gezaghebbend wetenschapper zou kunnen verschijnen. Een studie die recht doet aan het verleden, ook de minder mooie kanten ervan.

   Aan de heer Fasseur is volledige vrijheid geboden ten aanzien van het gebruik en de publicatie van het privéarchiefmateriaal dat zich in het particuliere Koninklijk Huisarchief bevindt.

   Het boek van de heer Fasseur is géén biografie van Koningin Juliana en Prins Bernhard; het behandelt één onderwerp en één periode uit het huwelijk van Koningin Juliana en Prins Bernhard.
   Benadrukt dient te worden dat we door de noodzakelijke beperking naar onderwerp én periode in het boek van Fasseur niet uit het oog moeten verliezen dat er ook heel veel goede dingen zijn geweest. Ik wijs op de grote betekenis van Koningin Juliana en Prins Bernhard, voor ons land en voor elkaar. In hun latere leven hebben ze een meer evenwichtige relatie gekregen en elkaar ook gesteund.

  • Wat is de verklaring van de RVD die is uitgegeven naar aanleiding van de publicatie van het boek: Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren van de auteurs D. Hermans en D. Hooghiemstra?

   Hare Majesteit de Koningin heeft aan Hermans en Hooghiemstra toestemming gegeven voor inzage en het gebruik van documenten die aanwezig zijn in het Koninklijk Huisarchief en die betrekking hebben op onder meer de Koningen Willem I, II en III. Deze documenten zijn overigens al eerder en vaker aan andere geïnteresseerden ter inzage gegeven.

   Dat het gebruik van deze documenten door de Koningin is toegestaan, wil niét zeggen dat de Koningin de inhoud van het boek heeft geautoriseerd. Toestemming voor het gebruik van deze documenten betekent ook niet dat de Koningin van mening is dat het beeld zoals dat - ook in de publiciteit - door de auteurs is geschetst, recht doet aan hun persoonlijkheden en hun verdiensten voor ons land.

   Bij hun schets van de Koningen Willem I, II en III hebben de auteurs zeer selectief gebruik gemaakt van vooral die documenten uit het Koninklijk Huisarchief die een minder positief beeld van de hoofdpersonen kunnen oproepen.

  • Wat bedoelde Prinses Máxima nu met haar uitspraken in haar speech op 24 september 2007 over de Nederlandse identiteit?

   Tijdens een persgesprek aan het einde van het officiële bezoek van de Prins van Oranje en Prinses Máxima aan Slovenië op 4 oktober 2007 heeft de Prinses hierover het volgende gezegd:

   "Wat ik zo geweldig aan Nederland vind is juist de verscheidenheid, ook van oudsher. Er is ruimte om Limburger of Amsterdammer te zijn, protestant of katholiek, koopman of dominee, fan van Ajax of Feyenoord en allemaal voelen we ons ook Nederlander. Ons land is er in het verleden in geslaagd één te blijven door respect voor verscheidenheid van mensen. Dat is, als je naar de geschiedenis van andere landen kijkt, niet vanzelfsprekend. Dat heb ik hier leren waarderen en dat is waarom ik me hier zo thuis voel. In mijn speech heb ik ook één van de clichés genoemd die mij zijn verteld toen ik in Nederland kwam wonen: het ene koekje bij de koffie, de zuinigheid. Daarop heb ik, ook in de pers, veel reacties gekregen. Maar ik heb daar juist mijn eigen ervaring tegenover willen stellen en die is dat Nederland een zeer warm en genereus land is waar ik met open armen ben ontvangen en waar ik, mede daardoor, zeer gelukkig ben".

   Ten slotte heeft de Prinses gezegd dat haar speech geen reactie was op het WRR-rapport, maar een persoonlijk verhaal vanuit haar eigen ervaring.

  • Waarom wordt Kasteel Drakensteyn gerenoveerd?

   De Koningin wil Kasteel Drakensteyn geschikt maken voor meer intensieve bewoning. Het Kasteel wordt aan de nieuwe eisen van Monumentenzorg aangepast en ook aan de eisen van de tijd door bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden. Het betreft mede aanpassingen van de riolering, vernieuwing van de verwarmingsinstallatie, sanitaire voorzieningen en groot onderhoud van het gehele complex.

  • Veelgestelde vragen over landgoed de horsten

   Landgoed de Horsten is een landgoed in Voorschoten en Wassenaar.

   Gaan er leden van de Koninklijke Familie wonen op het Landgoed de Horsten?

   Prins Floris met zijn gezin en Prinses Margarita en haar gezin gaan op het Landgoed de Horsten wonen. Prins Floris gaat aan de kant van Voorschoten wonen. Prinses Margarita aan de kant van Wassenaar.  Alle procedures die gelden binnen de gemeente Voorschoten en Wassenaar worden doorlopen. Dat geldt voor iedereen, en ook voor Prins Floris en Prinses Margarita. Prins Floris heeft bij de gemeente Voorschoten plannen ingediend om bestaande opstallen daar te renoveren, rekening houdend met de monumentale waarde van het pand. Prinses Margarita en de heer Ten Cate zullen de monumentale waarde van het rijksmonument waar zij in willen gaan wonen in stand houden. Het gaat hier niet om de twee naoorlogse boerderijen waar recent de nodige aandacht voor is geweest.

   Gaat Prins Pieter-Christiaan ook met zijn gezin op de Horsten wonen?

   Prins Pieter-Christiaan onderzoekt de mogelijkheden om op de Horsten te gaan wonen, maar van een concreet voornemen om op de Horsten te gaan wonen is momenteel geen sprake.

   Wie heeft de sloopvergunning aangevraagd voor de twee panden op Landgoed de Horsten?

   De Koningin is de eigenaar. De algemeen beheerder van Landgoed de Horsten heeft namens de Koningin deze aanvraag ingediend.

  • In het boek 'Ik mag ook nooit iets' van Dorine Hermans en Daniela Hooghiemstra wordt gesteld dat de Prins van Oranje deze uitspraak zou hebben gedaan na zijn besluit om het huis in Mozambique te verkopen. Is dat correct?

   Nee. De Prins heeft dat nooit gezegd, ook niet in besloten kring. Sterker nog, de Prins heeft veel ruimte om invulling te geven aan zijn functie en is daar zeer dankbaar voor. De Vereniging Verslaggevers Koninklijk Huis VVKH, die door de auteurs als bron wordt opgevoerd, heeft ook te kennen gegeven dat dit citaat "nooit is gebezigd door de Prins" in een bijeenkomst van het prinselijk paar met de VVKH. De auteurs en de uitgever Meulenhoff hebben hun verantwoordelijkheid genomen en ervoor gekozen dit op 23 november 2011 recht te zetten waarin zij de bovengenoemde onjuiste keuze nader toelichten. Bovendien kiezen zij bij een eerstvolgende druk van het boek een andere titel.

  • Wat is de reactie van de RVD naar aanleiding van de aankoop van een vakantiehuis in Griekenland door de Prins van Oranje en Prinses Máxima?

   De RVD doet hier geen mededelingen over. Het openbaar belang is in dit geval namelijk niet in het geding, waardoor de aankoop van het vakantiehuis een privéaangelegenheid is en blijft. Dit is in lijn met het  advies van de Raad van State over de ministeriële verantwoordelijkheid voor de Koning en leden van het Koninklijk Huis. De minister-president is volledig op de hoogte van de aankoop.

  • Veelgestelde vragen over IOC en sport.

   Internationaal Olympisch Comité (IOC)

   Blijft de Prins van Oranje IOC-lid na de troonswisseling?

   De Prins heeft eerder al aangegeven dat hij na de troonswisseling geen IOC-lid blijft. Hij zei hier over : "Ik kan niet, als ik straks Koning van Nederland ben, een andere organisatie in Nederland vertegenwoordigen. Want een lOC-lid vertegenwoordigt nu eenmaal het IOC in Nederland. Ik vind het niet zuiver om dan lOC-lid te blijven."

   Wordt de Prins als IOC-lid opgevolgd door een Nederlander?

   De Prins is een individueel IOC-lid, op persoonlijke titel, en wordt niet automatisch opgevolgd door een Nederlander. Binnen het IOC zijn 70 individuele leden actief, terwijl 205 landen en gebieden bij het IOC zijn aangesloten. Geen enkel land of gebied heeft recht op een zetel binnen het IOC. Het voordragen van nieuwe leden leidt dus niet automatisch tot een lidmaatschap. De IOC-leden maken zelf uit wie zij benoemen tot nieuw lid, bij coöptatie. Het IOC is als volgt samengesteld:

   • 15 vertegenwoordigers van Nationale Olympische Comités,
   • 15 vertegenwoordigers van Internationale Sportfederaties,
   • 15 actieve atleten (afgevaardigd door de atleten commissie van het IOC) en
   • 70 individuele leden, die doorgaans niet afkomstig zijn uit bovenstaande categorieën sportbestuurders en sporters.

   Vertegenwoordigt de Prins Nederland in het IOC?

   Nee, de Prins vertegenwoordigt niet Nederland in het IOC. De Prins vertegenwoordigt juist het IOC in Nederland.

  • Veelgestelde vragen over de troonswisseling

   Algemeen

   Waar staat een overzicht van de kosten Troonswisseling?
   In de rubriek Monarchie / Financiën.

   Is er een publieksinformatienummer?
   U kunt uw vragen richten aan Informatie Rijksoverheid, tel: 1400 of via www.rijksoverheid.nl/contact .

   Vanuit het buitenland is Informatie Rijksoverheid bereikbaar via telefoonnummer: +31 77 4656767.

   Staatsrechtelijke aspecten

   Wordt de Prins van Oranje Koning Willem-Alexander?

   Ja.

   Wie heeft dat besloten?

   De minister-president heeft dat bekend gemaakt in zijn reactie op de toespraak van de Koningin.

   Wanneer is de Prins van Oranje Koning?

   Zodra de abdicatieakte is getekend.

   Wordt Prinses Máxima Koningin?

   Ja, Prinses Máxima wordt als de echtgenote van de Koning aangeduid als Koningin. Officieel is zij dan Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

   Is dat omdat de echtgenotes van onze Koningen Koningin worden?

   Ja, dit is historisch gebruik. De echtgenotes van Koning Willem I, II en III waren ook Koningin: Koningin Wilhelmina, Koningin Anna Paulowna, Koningin Sophie en Koningin Emma. We hebben hier overigens niet te maken met een staatsrechtelijk vraagstuk, er is geen besluit, wet of regelgeving voor nodig; het is gewoonte of vast gebruik. En het is ook in lijn met wat internationaal gangbaar is.

   Artikel 8, tweede lid van de Wet lidmaatschap koninklijk huis geeft nu voor de echtgenoot of echtgenote van de Koning slechts aan dat de titel Prins(es) der Nederlanden bij Koninklijk Besluit kan worden verleend. Dat geldt ook voor onder meer de echtgenoot of echtgenote van de vermoedelijke opvolger. Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Máxima is in deze laatste hoedanigheid de titel Prinses der Nederlanden verleend. 

   Over de aanspreektitel van de echtgenote van de Koning is wettelijk verder niets geregeld. Er bestaat wel een traditie, ook in andere landen, dat vrouwen de titel van hun man mogen gebruiken, en andersom niet. 

   Ook bij de totstandkoming van de Wet lidmaatschap koninklijk huis in 2002 is hierover gesproken in de Tweede Kamer. Minister-president Kok heeft toen aangegeven dat hij in de wet alleen functionele titels wilde regelen. Er was brede steun in de Tweede Kamer voor deze benadering.

   Dit leidt tot de conclusie dat een wettelijke regeling van aanspreektitels noodzakelijk noch wenselijk is. 

   Heeft Koningin Máxima dezelfde bevoegdheden als haar schoonmoeder?

   Nee. De aanduiding Koningin betekent niet dat zij de bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft die horen bij het ambt van Koning. Koningin Beatrix is het Staatshoofd en dus staatsrechtelijk Koning. Prinses Máxima is straks niet het Staatshoofd, maar de echtgenote van het Staatshoofd.

   Komt in geval van vroegtijdig overlijden van de Koning zijn echtgenote automatisch op de troon?

   Nee. Mocht de Koning onverhoopt vroegtijdig overlijden of niet in staat zijn om zijn ambt uit te voeren, dan gaat het ambt niet over op Koningin Máxima, maar op de wettige troonopvolger Prinses Catharina-Amalia. In geval van minderjarigheid van de wettige troonopvolger benoemt de wetgever ingevolgde de Grondwet een regent.
   Tot er een regent benoemd is neemt de Raad van State het Koninklijk gezag waar.

   Zie voor meer informatie:
   - het nieuwsbericht van 30 september 2013
   - wetsvoorstellen Koninklijk Huis regentschap en voogdij 

   En de voogdij?

   Zodra het aan de orde is en de vermoedelijke troonopvolger minderjarig is, regelt de wetgever de voogdij, het ouderlijk gezag en het toezicht (bijvoorbeeld de Raad van Voogdij) daarop (conform artikel 34 Grondwet).

   Zie voor meer informatie:
   - het nieuwsbericht van 30 september 2013
   - wetsvoorstellen Koninklijk Huis regentschap en voogdij 

   Wordt Prinses Catharina-Amalia Prinses van Oranje?

   Ja, ingevolge artikel 7, Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis is zij vanaf het moment van abdicatie de Prinses van Oranje.

   Hoe gaat Koningin Beatrix heten na haar abdicatie?

   Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

   Hoe wil Koningin Beatrix dat we haar gaan noemen?

   Prinses Beatrix.

   Wat is na de abdicatie haar aanspreektitel?

   Koninklijke Hoogheid.

   Hoe spreken we de nieuwe Koning en Koningin aan?

   Majesteit is de aanspreektitel van de Koning/Koningin. Wanneer men over de Koning spreekt is dat Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander (en over de Koningin is het Hare Majesteit Koningin Máxima).  

   Wat worden hun officiële titels?

   Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau.

   Hare Majesteit Koningin Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau.

   Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden.

   N.B. Volledige officiële titels van de Koning: Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, Graaf van Katzenelnbogen, Graaf van Vianden, Graaf van Diez, Graaf van Spiegelberg, Graaf van Buren, Graaf van Leerdam, Graaf van Culemborg, Markies van Veere en Vlissingen, Baron van Breda, Baron van Diest, Baron van Beilstein, Baron van de stad Grave en het Land van Cuyk, Baron van IJsselstein, Baron van Cranendonk, Baron van Eindhoven, Baron van Liesveld, Erf- en Vrijheer van Ameland, Heer van Borculo, Heer van Bredevoort, Heer van Lichtenvoorde, Heer van 't Loo, Heer van Geertruidenberg, Heer van Klundert, Heer van Zevenbergen, Heer van Hoge en Lage Zwaluwe, Heer van Naaldwijk, Heer van Polanen, Heer van Sint-Maartensdijk, Heer van Soest, Baarn en Ter Eem, Heer van Willemstad, Heer van Steenbergen, Heer van Montfort, Heer van Sankt Vith, Heer van Bütgenbach, Heer van Dasburg, Burggraaf van Antwerpen. 

   Wat gebeurt er met de titels van de overige leden van de Koninklijke Familie?

   De titels en namen van de overige leden van de Koninklijke Familie wijzigen niet op het moment dat Zijne Majesteit de Koning zijn moeder is opgevolgd. Wel verandert de samenstelling van het Koninklijk Huis op grond van de Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis.

   Wie zijn na de abdicatie lid van het Koninklijk Huis?

   • De Koning en Koningin en hun kinderen
   • Prinses Beatrix
   • Prins Constantijn en Prinses Laurentien
   • Prinses Margriet en prof. mr. Pieter van Vollenhoven

   Wie zijn geen lid meer van het Koninklijk Huis na abdicatie?

   • Prins Maurits, Prins Bernhard en hun echtgenotes. 
   • De kinderen van Prins Constantijn en Prinses Laurentien.

   Wat is de lijn van troonopvolging na het moment van abdicatie?

   • De kinderen van Koning Willem-Alexander
   • Prins Constantijn en zijn kinderen.
   • Prinses Margriet.

   Welke standaard gaat Koning Willem-Alexander voeren?

   Koning Willem-Alexander zal vanaf de dag van zijn inhuldiging de Koninklijke Standaard voeren. De Koninklijke Standaard wordt gehesen op het woon- en werkpaleis van de Koning in Den Haag en op De Eikenhorst in Wassenaar wanneer hij in het land is. Koningin Wilhelmina stelde deze standaard in 1908 vast. Deze is daarna ook gevoerd door Koningin Juliana en Koningin Beatrix. 

   Welk wapen gaat Koning Willem-Alexander voeren?

   De Koning voert vanaf zijn inhuldiging het Koninklijk Wapen voor onder meer briefpapier. Dit wapen is gelijk aan het huidige wapen van Koningin Beatrix.

   Het Koninklijk Wapen, dat gelijk is aan het Rijkswapen, werd sinds de stichting van het Koninkrijk der Nederlanden maar één keer gewijzigd en wel in 1907. Op initiatief van Koningin Wilhelmina is toen onder andere het aantal Koninklijke kronen teruggebracht tot één kroon tot dekking van het schild. Het werd toen ook mogelijk om de Koninklijke mantel, eveneens met de kroon als dekking, toe te voegen. Het toevoegen van versierselen aan het wapenschild blijft overigens facultatief.

   De Koningin zal na haar abdicatie weer hetzelfde wapen voeren als zij vroeger had en gelijk is aan dat van haar zusters.

   Betrokkenheid bevolking 


   Komt er een Nationaal Comité Inhuldiging? Wat zijn de taken?

   Ja. De ministerraad heeft op voorstel van de minister-president ingestemd met de instelling van een Nationaal Comité Inhuldiging.

   Het Nationaal Comité heeft tot taak bepaalde feestelijkheden rondom de dag van de inhuldiging te coördineren. Tevens zal het Comité initiatieven voor dankbetuigingen aan Koningin Beatrix en initiatieven voor huldeblijken aan de nieuwe Koning en Koningin coördineren en in goede banen leiden.

   De abdicatie en inhuldiging zelf maken vanzelfsprekend geen onderdeel uit van de taken van het Nationaal Comité. Het organiseren van feestelijkheden op de dag van de inhuldiging door Oranjeverenigingen en anderen overal in het land staat hier ook los van. Het Nationaal Comité gaat invulling geven aan de uitdrukkelijke wens van het nieuwe Koningspaar dat de inhuldiging door alle Nederlanders in gezamenlijkheid kan worden gevierd.

   De werkzaamheden van het Nationaal Comité lopen van 1 februari 2013 tot en met 31 december 2013.

   Kijk voor meer informatie op www.mijndroomvooronsland.nl. Op deze site kunt u ook uw vragen aan het Comité stellen of initiatieven indienen.

   Wie is voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging en wie hebben er nog meer zitting in het Comité?

   De heer dr. G.J. (Hans) Wijers is voorzitter van het Nationaal Comité Inhuldiging. Op de website van het Comité vindt u een overzicht van de leden met een foto en korte beschrijving.

   Zijn er mogelijkheden om te feliciteren, en hoe?

   Mensen kunnen hun felicitaties en dankbetuigingen overbrengen via de website www.koninklijkhuis.nl.

   Komt er een Nationaal Geschenk?

   Nee. De Koningin heeft aangegeven dat een nationaal geschenk haar niet passend lijkt gezien de financiële situatie van het land. Ook de Prins en Prinses sluiten zich hierbij aan. Zij hebben bovendien aangegeven meer waarde te hechten aan brede en enthousiaste deelname aan de diverse vieringen dan aan geschenken.

   Toekomst werken en wonen


   Worden alle evenementen afgelast in de periode tussen aankondiging en inhuldiging?

   Nee, we doen binnenkort mededelingen over wat er wel en wat er niet doorgaat.

   En gaan de evenementen door in de periode na de inhuldiging?

   We doen binnenkort mededelingen over wat er wel en wat er niet doorgaat.

   Nemen de Prins en Prinses de evenementen en staatsbezoeken over van de Koningin?

   We doen binnenkort mededelingen over wat er wel en wat er niet wordt overgenomen.

   Behoudt Prinses Beatrix als voormalig Staatshoofd haar uitkering?

   Nee, ze is immers geen staatshoofd meer. Wel krijgt ze als voormalig staatshoofd een lagere uitkering, zoals is bepaald in de Wet op het Financieel Statuut.

   Houdt de Prins van Oranje zitting in de (Afdeling advisering van de) Raad van State?

   De Prins is vanaf het moment van abdicatie volgens de Grondwet voorzitter van de 'volle' raad.

   Wet op de Raad van State

   Artikel 1

   1. De Raad van State bestaat, buiten de Koning als voorzitter, uit een vice-president en ten hoogste tien leden. 
   2. De vermoedelijke opvolger van de Koning heeft, nadat zijn achttiende jaar is vervuld, van rechtswege zitting in de Raad.
   3. Bij koninklijk besluit kan ook andere leden van het koninklijk huis wanneer zij meerderjarig zijn, zitting in de Raad worden verleend.
   4. De leden van het koninklijk huis die zitting in de Raad hebben, kunnen aan de beraadslagingen deelnemen, doch onthouden zich van stemmen.

   Artikel 16a

   1. De Raad kent een Afdeling advisering.
   2. De Afdeling advisering bestaat uit:
    a. de vice-president en
    b. de leden, de staatsraden en de staatsraden in buitengewone dienst die in de Afdeling advisering zijn benoemd.
   3. De leden van het koninklijk huis, bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid, hebben zitting in de Afdeling advisering. Artikel 1, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.
   4. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

   Houdt Prinses Máxima zitting in de (Afdeling advisering van de) Raad van State?

   Ja.

   Wat wordt de woonplaats van Prinses Beatrix?

   Na de abdicatie neemt Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden haar intrek op Kasteel Drakensteyn in Lage Vuursche op een nader te bepalen moment.

   Blijft het Koninklijk Paar op de Eikenhorst in Wassenaar wonen?

   Het gezin van de Prins van Oranje blijft na de inhuldiging voorlopig op de Eikenhorst in Wassenaar wonen.
    
   Op een gepast moment verhuist het gezin naar Paleis Huis ten Bosch in Den Haag.
   Paleis Huis ten Bosch wordt in de tussenliggende periode al wel gebruikt voor officiële ontvangsten en bijeenkomsten. Paleis Noordeinde blijft in gebruik als werkpaleis.

   Blijven de kinderen op dezelfde school?

   Ja.

   Waar gaan Prins Constantijn en Prinses Laurentien wonen?

   Prins Constantijn en Prinses Laurentien blijven met hun gezin in Brussel wonen en zullen hun huidige professionele werkzaamheden op dezelfde wijze voortzetten.

   Wordt Prins Constantijn de reservekoning?

   Nee. Na de troonswisseling is Prinses Catharina-Amalia de vermoedelijke troonopvolger. Ten principale wijzigt er overigens niets. Het begrip reservekoning bestaat staatsrechtelijk niet. Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

   Wat wordt de rol van Prinses Margriet en prof. mr. Van Vollenhoven in de nieuwe situatie?

   Er treedt geen verandering op in de werkzaamheden van Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven. Alle leden van het Koninklijk Huis zullen (binnen hun mogelijkheden) op verzoek van de Koning hem ondersteunen als hoofd van het Koninklijk Huis.

   Gaan er nog leden van het Koninklijk Huis in Paleis Soestdijk wonen? Wat wordt daarvan nu de bestemming?

   Paleis Soestdijk is staatseigendom. Er wordt nog gekeken door de Rijksgebouwendienst naar mogelijke bestemmingen. Daar valt geen woonbestemming onder.

   Blijft Paleis Noordeinde werkpaleis en Paleis Het Loo een museum?

   Ja.

   Wat gaat het Staatshoofd doen?

   Het Staatshoofd vervult taken, die de Grondwet voorschrijft en daarnaast alle zaken die de Koning gebruikelijk doet. Bij bepaalde daarvan kan de Koning zich laten vergezellen door zijn vrouw. Concrete voorbeelden van taken van het Staatshoofd:

   • Beëdigingen.
   • Staatsbezoeken en officiële bezoeken.
   • Troonrede, tekenen stukken zoals wetten.
   • Gesprekken met de minister-president en bewindspersonen.
   • Het nieuwe Staatshoofd en zijn echtgenote gaan zo snel mogelijk het hele land door en een bezoek brengen aan alle provincies. Binnen een jaar na de inhuldiging zal een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaatsvinden.
   • Daarnaast gaan de Prins en Prinses door met activiteiten zoals de werkbezoeken.

   Wat gaat de nieuwe Koningin doen?

   In een interview met NOS ter gelegenheid van haar veertigste verjaardag gaf zij reeds aan "Voor mij gaat er niet zoveel veranderen. Ik zal mijn man blijven bijstaan en dan in zijn rol als Koning. Maar ik word geen staatshoofd. Dus voor mij blijft het zoals ik tot nu toe heb gedaan als Prinses. En dat is mensen samenbrengen, Nederland vertegenwoordigen en mensen aanmoedigen om het beste voor de toekomst te kunnen krijgen. Dat heb ik tot nu toe gedaan en dat zal ik blijven doen."

   Verder zal Prinses Máxima in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.

   Wat gebeurt met officiële functies, erefuncties en beschermheer- en vrouwschappen?

   De Prins van Oranje legt naar aanleiding van de troonswisseling zijn officiële functies neer, met inachtneming van de termijn en afhankelijk van de procedures van de betreffende organisatie.

   Hare Majesteit de Koningin en de Prins van Oranje nemen in het komend jaar een beslissing over voortzetting van hun erefuncties en beschermheer/vrouwschappen in de toekomst. Hierover volgt te zijner tijd nadere berichtgeving. Prinses Máxima zal in beginsel haar huidige (ere)functies behouden wanneer zij Koningin wordt.
   De Prins heeft de President van het IOC per direct gevraagd hem van zijn verplichtingen als IOC lid in Nederland te ontheffen. Dit betekent statutair dat zijn ontslag bij de eerst volgende sessie (Buenos Aires, september 2013) goedgekeurd moet worden en per einde kalenderjaar 2013 ingaat.

   Het neerleggen van het voorzitterschap van UNSGAB, de Adviesraad voor Water en Sanitatie van de Secretaris-Generaal (SG) van de Verenigde Naties (VN) gebeurt in overleg met de SG van de VN. Ook het voorzitterschap van de Adviescommissie Water legt de Prins neer. Dit gebeurt in overleg met de minister van Infrastructuur en Milieu.

   Komt er een tournee door het land? 

   Het nieuwe Staatshoofd en zijn echtgenote gaan zo snel mogelijk een bezoek brengen aan alle provincies. Binnen een jaar na de inhuldiging vindt een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaats. Zodra hier meer informatie over is, wordt dat bekend gemaakt.

   Hoe gaat de Hofhouding eruit zien?

   Het is gebruikelijk dat bepaalde leden van de functionele Hofhouding bij het aantreden van de Koning hun functie ter beschikking stellen. Dit om de Koning in de gelegenheid te stellen zijn grondwettelijk recht uit te oefenen om zijn Huis in te richten, met inachtneming van het openbaar belang (artikel 41 Grondwet).

   Tot de functionele hofhouding behoren onder meer de Grootmeester, Chef Militair Huis, Algemeen Secretaris, Thesaurier, Ceremoniemeester, Hofmaarschalk, Intendant, Stalmeester, Directeur Koninklijk Huisarchief en Hoofd P&O.

   Zodra hierover meer bekend is, wordt dit gecommuniceerd.

   Gaat er nog iets aan de Hoforganisatie veranderen?

   Uitgangspunt van de Dienst Koninklijk Huis (DKH) is "continuïteit en waar nodig aanpassing". Er zijn telkens stapsgewijze aanpassingen doorgevoerd en het is niet uitgesloten dat dit in de toekomst weer zal gebeuren. Dat is onderdeel van DKH als professionele organisatie.

   Komt er een coördinatiegroep voor de organisatie van de troonswisseling?

   Naar aanleiding van de aankondiging door Hare Majesteit de Koningin van haar abdicatie op 30 april 2013 heeft de ministerraad een Ministeriële Commissie Troonswisseling (MCT) ingesteld die onder leiding staat van de minister-president.
   Binnen de MCT vindt afstemming van de benodigde besluitvorming met betrekking tot abdicatie en inhuldiging plaats.
    
   De werkzaamheden van de MCT worden voorbereid door de Ambtelijke Coördinatiecommissie Troonswisseling (CCT). Hieronder vallen onder meer een werkgroep communicatie en een werkgroep veiligheid.

   Wat betekent de abdicatie en inhuldiging op 30 april voor de viering van Koninginnedag?  

   De vieringen van Koninginnedag inclusief vrijmarkten, braderieën en andere op Koninginnedag gebruikelijke feestelijkheden kunnen gewoon doorgang vinden zoals gepland. In de programmering zou rekening gehouden kunnen worden met de rechtstreekse televisie-uitzending van de abdicatie en de inhuldiging. De precieze tijdstippen van uitzending zullen op een later moment bekend worden gemaakt. Voor Amsterdam wordt op dit moment bekeken wat de gevolgen van de abdicatie en inhuldiging zijn,  maar ook daar is uitgangspunt dat de Koninginnedag feestelijkheden zo veel als mogelijk doorgang zullen vinden.  

   Toekomst Koninginnedag, wanneer en hoe?

   Koningsdag wordt vanaf 2015 gevierd op 27 april, de verjaardag van de Prins van Oranje en toekomstige Koning Willem-Alexander. In 2014 wordt deze dag bij uitzondering gevierd op 26 april omdat 27 april dat jaar op een zondag valt. Koninginnedag (Koningsdag) is de nationale feestdag waarop de verjaardag van de Koning(in) wordt gevierd. Net als de toekomstige Koning Willem-Alexander vierden Koningin Wilhelmina en Koningin Juliana deze dag op hun verjaardag, respectievelijk 31 augustus en 30 april. Koningin Beatrix vierde Koninginnedag niet op haar verjaardag, 31 januari, maar ook op 30 april, de verjaardag van haar moeder. Een praktische overweging bij deze laatste datum was dat de activiteiten die onlosmakelijk met deze dag zijn verbonden doorgaans in de buitenlucht plaatsvinden en dus gebaat zijn bij een gerede kans op weersomstandigheden die zich hiervoor lenen.

   Wordt er rekening gehouden met de zaterdag als joodse rustdag/sabbat bij verplaatsing van de viering van Koningsdag 2014 van zondag naar zaterdag?

   Het is vast gebruik dat als 30 april op een zondag valt, de viering van Koninginnedag op de zaterdag ervoor wordt gevierd. Dat gebeurde bijvoorbeeld in 2000 en in 2006. Dit gebruik is overgenomen met de wijziging van Koninginnedag op 30 april naar Koningsdag op 27 april. In 2014 wordt Koningsdag op zaterdag 26 april gevierd.

   Tijdens de voorbereidingen van deze nationale feestdag wordt binnen de mogelijkheden altijd gekeken hoe voor zoveel mogelijk Nederlanders een geslaagde viering kan worden gerealiseerd.

   Wanneer bezoekt het Koninklijk Paar Aruba, Curaçao, Sint Maarten en de bijzondere gemeenten Bonaire, Sint Eustatius en Saba?

   Binnen een jaar na de inhuldiging vindt een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk plaats. Zodra hier meer informatie over is, wordt dat bekend gemaakt. 

   Abdicatie en inhuldiging

   Wat is de datum en locatie van de abdicatie en inhuldiging?

   De ministerraad heeft besloten dat de abdicatie van de Koningin op 30 april 2013 zal plaatsvinden in het Koninklijk Paleis Amsterdam. De inhuldiging van de Koning zal vervolgens plaatsvinden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam.

   Waarom heet het inhuldiging in plaats van kroning?

   De Koning wordt in Nederland niet gekroond. Daarom is het woord 'inhuldiging' in de Grondwet verankerd.

   Klopt het dat de inhuldiging altijd in Amsterdam is?

   Dat de inhuldiging in Amsterdam plaatsvindt is bepaald in de Grondwet. Sinds Koning Willem II vindt de inhuldiging plaats in De Nieuwe Kerk te Amsterdam (na de afscheiding van België; daarvoor ook in Brussel). De inhuldiging in 1814 was in Amsterdam en in 1815 in Brussel.

   Waar in Amsterdam en waarom?

   De Nieuwe Kerk Amsterdam. De inhuldiging in de Nieuwe Kerk is niet voorgeschreven, maar het gevolg van historische en praktische overwegingen.

   Wat staat er in de Akte van Abdicatie?

   De volledige tekst van de Akte van Abdicatie van 1948 en 1980 staat op de website over het Koninklijk Huis. Daar wordt na ondertekening ook de laatste geactualiseerde Akte van Abdicatie geplaatst.

   Zijn er familieleden en vrienden aanwezig bij het tekenen van de Akte  van Abdicatie in het Koninklijk Paleis?

   Het is een staatsrechtelijke aangelegenheid, dus er zijn in principe geen familieleden en vrienden uitgenodigd, met uitzondering van enkele leden van de Koninklijke Familie. In 1980 waren de kinderen van Koningin Juliana en Prins Bernhard met echtgenoten aanwezig en de kinderen van Prinses Beatrix en Prins Claus.

   Houden de teruggetreden Koningin en de nieuwe Koning op het balkon een toespraak?

   Ja, beiden houden een korte toespraak.

   Welke personen zijn nog meer op het balkon aanwezig?

   Alleen de teruggetreden Koningin en de nieuwe Koning en zijn echtgenote zijn aanwezig op het balkon. De Koning en zijn echtgenote komen daarna terug op het balkon vergezeld door hun drie dochters.

   Wie nodigt uit voor de inhuldiging?

   De inhuldiging is feitelijk een ceremoniële plechtigheid van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal (vergelijk de Verenigde Vergadering in de Ridderzaal bij het uitspreken van de Troonrede). Volgens de Grondwet is de voorzitter van de Eerste Kamer tevens voorzitter van de Verenigde Vergadering, waarmee hij ook gastheer is van de bijeenkomst.

   Is er een lijst van de officiële genodigden voor de inhuldiging?

   De lijst van officiële genodigden wordt kort van tevoren bekendgemaakt.

   Is de vader van Prinses Máxima ook bij de inhuldiging in De Nieuwe Kerk Amsterdam?

   Prinses Máxima heeft de minister-president laten weten dat haar familie niet aanwezig zal zijn op 30 april 2013.

   Wat zijn de kosten inhuldiging, wie betaalt en hoeveel?

   De kosten worden opgevangen binnen de bestaande begrotingen van de betrokken ministeries, de gemeente Amsterdam en de Eerste- en Tweede Kamer. De hoogte van de kosten is op dit moment nog niet bekend. De minister-president streeft naar transparantie over de kosten die samenhangen met de inhuldiging met als kernwoorden soberheid en feestelijk, zonder de traditie uit het oog te verliezen. Dit gebeurt mede op basis van de Wet Financieel Statuut van het Koninklijk Huis.

   Het Rijk heeft een kostenraming gemaakt van een bedrag van 5 miljoen euro. Hieronder vallen onder meer de kosten van de inhuldiging in de Nieuwe Kerk, een bijdrage voor de extra kosten die de gemeente Amsterdam maakt en aan de inzet van Defensie.  Dit is vergelijkbaar met de kosten die - in prijzen van vandaag - in 1980 zijn gemaakt. 

   Over de hoogte van beveiligingskosten kan het Rijk geen uitspraken doen omdat dat per definitie een kwetsbaarheid zou betekenen voor de beveiligingsmaatregelen zelf.
   Gemeente Amsterdam heeft deze kosten wel bekend gemaakt omdat de aard van de maatregelen anders is. Het gaat hierbij onder meer om concrete maatregelen op het gebied van crowd control zoals dranghekken.

   Zijn er buitenlandse staatshoofden bij inhuldiging?

   Geen regerend staatshoofden. Aanwezigheid op dit punt blijft beperkt tot (kroon)prinsen en vertegenwoordigers van regeringen/ambassadeurs.

   Draagt de Koning de inhuldigingsmantel en een uniform? En wat draagt zijn echtgenote?

   De Koning draagt een rokkostuum (white tie) en de inhuldigingsmantel. Zijn echtgenote draagt lang.

   Waarvan is de mantel gemaakt, hoe oud is de mantel en wie heeft hem gedragen?

   Sinds 1815 is steeds gebruik gemaakt van dezelfde mantel die aanvankelijk werd aangeduid met "Koningsmantel" en tegenwoordig ook wel "inhuldigingsmantel" wordt genoemd. Aangezien deze mantel niet behoort tot de regalia, is het gebruik ervan nergens voorgeschreven.

   Slechts één keer is gebruik gemaakt van een andere inhuldigingsmantel, namelijk bij de inhuldiging van Willem I als Soeverein Vorst. Maar al bij zijn inhuldiging als Koning in 1815 was die vervangen door de huidige.

   Door ouderdom en de noodzaak de mantel telkens aan te passen aan de lichaamsbouw en de gewenste draagwijze heeft de mantel in de loop van zijn bijna 200-jarig bestaan de nodige wijziging en restauraties/reparaties ondergaan.
   Belangrijke aanpassingen/veranderingen werden in 1948 uitgevoerd door de Zwitserse couturier Edwin Dolder en in 1980 door Theresia Couture in Amsterdam.

   Koning Willem I en de Koninginnen droegen de mantel over de schouder, terwijl Koning Willem II en Koning Willem III de mantel afhangend van de schouder droegen. Onder de mantel droegen de Koningen een militair uniform: Willem I een opperofficiersuniform zonder rangaanduiding, Willem II het uniform van de vrijwilligers van de Tiendaagse Veldtocht, Willem III zijn admiraalsuniform. Allen droegen onderscheidingstekens: Willem I op de mantel, Willem II en III op hun uniform.

   Wat zijn de regalia?

   De regalia zijn:

   • de kroon,
   • de scepter; het symbool voor het gezag van de Koning,
   • de rijksappel; symbool voor het grondgebied van de Koning,
   • het rijkszwaard; symbool voor de macht van de Koning,
   • de rijksstandaard of -banier met het Nederlandse wapen.

   Wat beelden de regalia uit?

   De regalia (of rijksinsigniën) staan symbool voor de Koninklijke waardigheid en zijn als zodanig onlosmakelijk verbonden aan het Koningschap. In ons land gaat het om de kroon, de rijksappel, de scepter, het rijkszwaard en de rijksstandaard. Bij de inhuldiging liggen (op kussentjes) de kroon, scepter en rijksappel op de zogenaamde credenstafel, samen met onder meer een (tot nu toe speciaal voor de gelegenheid ingebonden) exemplaar van de Grondwet. Het rijkszwaard en de rijksstandaard worden vastgehouden door hoge militairen (in 1980 het rijkszwaard door Chef Defensiestaf en de rijksstandaard door de commandant van de Koninklijke Marechaussee; beiden overigens niet te verwarren met de "herauten van wapenen" en de "koningen van wapenen") en kunnen worden meegedragen in de stoet van het Koninklijk Paleis op de Dam naar de Nieuwe Kerk. Ook andere monarchieën kennen kroon, scepter, rijkszwaard en rijksappel als symbolen van de Koninklijke waardigheid.
   Sinds 1840 wordt deze serie regalia (voornamelijk van verguld zilver) gebruikt.

   Diversen

   Mag de beeltenis of foto van leden van het Koninklijk Huis worden geplaatst op gebruiksvoorwerpen (zoals herinneringsbordjes, bekers enz.)? 

   Voor het plaatsen van de beeltenis of foto op gebruiksvoorwerpen bestemd om in omloop te brengen, behoeft vooraf geen toestemming te worden gevraagd. De RVD behoudt zich echter het recht voor achteraf op te treden, als de (wijze van) openbaarmaking van de foto naar RVD-oordeel in strijd is met de Koninklijke waardigheid, of te beschouwen is als promotioneel gebruik, of gebruik met een commercieel of ideëel oogmerk.

   Wat gaat er met de Groene Draeck gebeuren?

   De Groene Draeck blijft in gebruik van Prinses Beatrix.
   De kosten voor groot onderhoud worden door Prinses Beatrix betaald. Defensie verzorgt het reguliere onderhoud.

   Wat wordt de vlag- en luidinstructie op de dag van abdicatie en de inhuldiging?

   Op basis van de Algemene vlag- en luidinstructie is voor deze dag een bijzondere vlaginstructie gegeven. Zie voor Rijksoverheid.nl voor de instructie.

   Wordt er op de dag van abdicatie en de inhuldiging vrij gegeven? Is het een nationale feestdag?

   De dag van abdicatie en inhuldiging valt op 30 april, het huidige Koninginnedag. Op Koninginnedag is iedereen vrij voor wie dit is geregeld in Cao's, afspraken tussen werkgevers en werknemers of in regelingen zoals die voor ambtenaren gelden.

   Wordt er gratie verleend?

   Nee. Dat is geen traditie bij de abdicatie en inhuldiging van het staatshoofd.

   Komen er een munt en een postzegel ter gelegenheid van de troonswisseling?

   Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

   Komt de Koning op de nieuwe euro te staan?

   Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

   Zijn er al nieuwe staatsiefoto's en waar zijn deze verkrijgbaar?

   Staatsiefoto's (in hoge resolutie) zijn te vinden op de website over het Koninklijk Huis in de rubriek portretfoto's. Zodra de nieuwe staatsiefoto's van de toekomstige Koning en Koningin gereed zijn, worden ze direct in deze rubriek geplaatst. Naar verwachting zal dit na 30 april zal zijn. Ministeries, provincies, gemeente en andere overheidsinstellingen kunnen deze dan indien gewenst zelf downloaden en afdrukken.

   Mocht er een geschilderd staatsieportret worden gemaakt van het paar wat is dan de procedure?

   Vooralsnog is niet bekend of - en zo ja wanneer - er een geschilderd staatsieportret zal verschijnen. De RVD zal de procedure op de site bekend maken zodra deze is vastgesteld.

   Komen er nieuwe rasterfoto's?

   Ja. Zodra hierover meer duidelijk is wordt dit bekend gemaakt.

   

  • Waarom is Koning Willem-Alexander vervroegd teruggetreden als IOC lid?

   Van 1998 tot 2013 was de Koning lid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC). De Koning legde zijn IOC functie neer in verband met de troonswisseling en treedt vanaf 30 april 2013 niet meer op als actief IOC lid. Zijn ontslag zou formeel per einde kalenderjaar 2013 ingaan. De Koning is echter per ingang van 2 juli 2013 vervroegd teruggetreden om de kandidatuur van een nieuw Nederlands lid statutair mogelijk te maken.  Het IOC kan geen nieuw lid aanwijzen als er een zittend lid is. 

  • Waarom waren Prinses Margriet en de heer Van Vollenhoven er met Prinsjesdag niet bij en Prins Constantijn en Prinses Laurentien wel?

   Alle Leden van het Koninklijk Huis kunnen het uitspreken van de Troonrede bijwonen, maar dit is geen verplichting. Na de troonswisseling is met elkaar besproken dat naast de Koning, Koningin Máxima, Prins Constantijn en Prinses Laurentien aanwezig zijn.

   Dat Prinses Margriet en Professor Van Vollenhoven er niet bij waren, betekent niet dat zij geen taken meer vervullen of "met pensioen zijn". Zij blijven - na 33 jaar Koningin Beatrix te hebben bijgestaan - ook de Koning naar vermogen ondersteunen. Dat doen zij door hun (Koninklijke ) erefuncties te vervullen (Internationaal Paralympisch Comité, Master Global Health, Fonds Gehandicaptensport e.d.) en door publieke optredens als leden van het Koninklijk Huis.

   Daarnaast blijven zij hun eigen taken en functies uitoefenen, zoals het werk voor het Internationale Rode Kruis, Stichting Maatschappij en Veiligheid, praktijkhoogleraarschap Universiteit Twente, Groenfonds, etc.