Toegankelijkheid

Bij de bouw van deze website is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid. Het streven is alle informatie zodanig aan te bieden dat iedereen deze kan gebruiken en bekijken.

De website is gebouwd volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen. Deze richtlijnen zijn gebaseerd op internationaal erkende afspraken over toegankelijkheid, duurzaamheid, uitwisselbaarheid en vindbaarheid van websites. De Rijksoverheid heeft zich verplicht deze richtlijnen toe te passen en te handhaven. Het bouwen van websites volgens het Kwaliteitsmodel Webrichtlijnen biedt diverse voordelen voor bezoekers.

Het streven is dat www.koninklijkhuis.nl volledig aan de Webrichtlijnen 2 voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit (tijdelijk) niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

  • Video's. Het duurt in sommige gevallen twee werkdagen om videofragmenten aan de webrichtlijnen te laten voldoen. Hierbij kan gedacht worden aan ondertiteling, weergave in gebarentaal en uitleg van wat er zichtbaar is. Vanwege de actuele nieuwswaarde kan daar niet altijd op worden gewacht. Video's zullen daarom pas na enkele werkdagen aan de toegankelijkheidseisen voldoen.
  • PDF's. Documenten in het PDF-format zullen vooralsnog niet voldoen aan de Webrichtlijnen. De Rijksoverheid werkt aan een proces waarmee pdf-documenten aangepast kunnen worden aan eisen van toegankelijkheid. Tot die tijd wordt het gebruik van PDF's zo veel mogelijk vermeden.

In januari 2013 is de website Koninklijk Huis getoetst op het voldoen aan Webrichtlijnen versie 2. Daarbij behaalde de website een score van 100%..

Met vragen over het webrichtlijnenbeleid van de Rijksoverheid kunt u terecht bij: webmasterro@minaz.nl