Toegankelijkheid

De website Koninklijk Huis voldoet over het algemeen aan versie 2 van de Webrichtlijnen (WRv2). Een toets heeft uitgewezen dat de site 100% voldoet, echter betreft dit een momentopname. Het onderhouden van een website is mensenwerk en gebeurt vaak onder tijdsdruk waardoor de site soms (tijdelijk) op onderdelen niet voldoet.

Heeft u vragen over de webrichtlijnen, al of niet betrekking hebbende op deze website, dan kunt u terecht bij: webmasterro@minaz.nl.

Onderdelen waarop deze site (tijdelijk) niet volledig voldoet

Het streven is dat deze website volledig aan de Webrichtlijnen voldoet. Er zijn echter praktische situaties waarin dit (tijdelijk) niet het geval is. De meest voorkomende hiervan zijn:

PDF's

De Webrichtlijnen stellen zeer hoge eisen aan PDF-bestanden. Het is niet altijd mogelijk om (snel) een volwaardige weergave van te publiceren informatie in HTML te bieden. In uitzonderlijke gevallen wordt dan een PDF aangeboden die mogelijk niet (volledig) aan de webrichtlijnen voldoet.

De website bevat een uitgebreid nieuwsarchief dat vele jaren terugloopt. Dit archief kan PDF's bevatten die niet aan de webrichtlijnen voldoen. Omdat het veel tijd en geld zou kosten om deze PDF's toegankelijk te maken is hier niet voor gekozen.

 • Alternatieven
  Als oplossing voor het probleem hanteert de RVD een set met minimale eisen voor PDF's op de website. Uitgangspunt blijft om PDF's te publiceren die helemaal aan de Webrichtlijnen voldoen óf te zorgen voor een alternatief in de vorm van een tekstuele beschrijving. Maar de RVD accepteert voorlopig ook PDF's die aan de volgende eisen voldoen: de indeling is PDF/A-1a of PDF/UA-1, de tekst moet te selecteren en te kopiëren zijn, de PDF bevat geen gescande documenten of afbeeldingen, de PDF bevat geen persoonlijke gegevens.
 • Maatregelen

Nieuwe PDF's moeten minimaal voldoen aan de eisen onder 'Alternatieven'.

 • Planning
  De genoemde maatregelen zijn al geldig.
 • Specificatie
  Het gaat hier om alle informatie van vóór 2006 die zich in het nieuwsarchief bevindt. Deze content is geen onderwerp geweest van de uitgevoerde toetsing op webrichtlijnen.
 • Oorzaak
  Oude content moet vanuit een archieffunctie beschikbaar blijven op de website. De RVD past verouderde documenten niet volledig met terugwerkende kracht aan. Dit zou onevenredig veel tijd en geld kosten. Van berichten gepubliceerd ná 2006 mag verwacht worden dat ze wél aan de webrichtlijnen voldoen.
 • Gevolg
  De gevolgen van dit besluit zijn minimaal, omdat alle actuele informatie wél volledig toegankelijk is. Voor oudere informatie geldt dat de informatie vrijwel altijd te lezen is, maar bijvoorbeeld kopjes of alternatieve teksten niet kloppen.
 • Alternatieven
  N.v.t.
 • Maatregelen
  N.v.t.
 • Planning

Oude content

De beschreven situatie is al van toepassing.