03 april Werkbezoek ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Den Haag

Koning Willem-Alexander bezoekt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in Den Haag, in het kader van de coronavirus (COVID-19) crisiscoördinatie.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
De Koning spreekt met medewerkers van het ministerie van VWS.

De Koning spreekt met medewerkers van het crisisteam van de directie Publieke Gezondheid en andere directies over hun ervaringen.

Er wordt onder andere gesproken over de opschaling van de intensive care capaciteit, inkoop van beademingsapparatuur, waarborging van de zorgcapaciteit voor de groep meest kwetsbare mensen, beschikbaar houden van geneesmiddelen, ondersteunen van maatschappelijke initiatieven om mensen met elkaar in contact te brengen en de contacten met het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ook neemt de Koning deel aan de dagelijkse videoconferentie tussen het VWS crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint Eustatius. De programmadirectie Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is verantwoordelijk voor het beleid, organisatie en uitvoering van zorg op de BES-eilanden. Ook ondersteunt de directie de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten bij hun aanpak van de coronacrisis.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
De Koning neemt deel aan de dagelijkse videoconferentie tussen het VWS-crisisteam Caribisch Nederland en de teams op Bonaire en Sint Eustatius.

Door middel van telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.