25 november Bezoek aan corona-afdeling voor kwetsbare ouderen en overlegorgaan voor langdurige zorg

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Breda en Tilburg

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan een verpleegafdeling voor coronapatiënten van zorgorganisatie Thebe en revalidatiekliniek De MARQ in Breda en aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.

Vergroot afbeelding Koning bezoekt verpleegafdeling voor coronapatiënten.
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
Koning Willem-Alexander bezoekt een verpleegafdeling voor coronapatiënten in Breda.

In Breda krijgt de Koning onder meer uitleg over beschermende maatregelen, de zorg voor coronapatiënten en het opschalen van het aantal bedden op de geïsoleerde corona-afdelingen. Ook het vrijmaken en gebruiken van bestaande capaciteit uit de wijkverpleging komt ter sprake. Tijdens een rondleiding over de afdeling voor coronapatiënten spreekt de Koning met verpleegkundigen en patiënten.

Vergroot afbeelding Koning op werkbezoek bij het RONAZ in Tilburg.
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Katwijk
De Koning bezoekt het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ) in Tilburg.

In Tilburg spreekt Koning Willem-Alexander met het RONAZ. In het RONAZ zijn Brabantse zorgorganisaties voor thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg vertegenwoordigd. Ook huisartsen, gemeenten en de GGD’s maken deel uit van het overlegorgaan. Er wordt onder meer gesproken over langdurige zorg, het voorkomen van overbelasting van zorgpersoneel en over de gezamenlijke aanpak voor acute zorg.

Tijdens het werkbezoek worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.