17 februari Gesprek met starters op de arbeidsmarkt

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Paleis Huis ten Bosch, Den Haag

Koning Willem-Alexander spreekt op Paleis Huis ten Bosch met jongeren die zijn gestart op de arbeidsmarkt en de impact ervaren van de uitbraak van het coronavirus op hun werk en leven. De bijeenkomst is georganiseerd door de jongerendenktank coronacrisis, een samenwerking vanuit het SER Jongeren Platform en Coalitie-Y.

Vergroot afbeelding Koning spreekt starters op de arbeidsmarkt
Beeld: ©Dirk Hol
Koning Willem-Alexander in gesprek met jongeren die zijn gestart op de arbeidsmarkt.

De gevolgen van de coronacrisis zijn van invloed op de arbeidsmarkt en raakt een grote groep starters, de zogenoemde Y-generatie in de leeftijd van 16 tot 35 jaar. Dit zijn net afgestudeerden, mensen in loondienst, ZZP-ers en ondernemers. Ze zitten niet meer op school, maar hebben moeite werk te vinden of zijn ontslagen vanuit de flexibele schil. Anderen zijn juist net begonnen aan hun eerste baan, zonder dat ze hun collega’s hebben ontmoet. Deze veranderingen hebben voor starters gevolgen voor wonen, mentale gesteldheid en op langere termijn onzekerheden over economische welvaart.

De Koning spreekt met de jongeren over de gevolgen voor de langere termijn. De starters spreken over verminderde economische welvaart en vertellen over onzekerheden met betrekking tot pensioen, leningen en thema’s als klimaat.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de ontmoetingen worden de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.