05 maart Werkbezoek aan Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Hilversum

Koning Willem-Alexander brengt een werkbezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht (IGK) in Hilversum. 

Vergroot afbeelding Koning aan tafel in gesprek.
Beeld: ©Ministerie van Defensie
De Koning in gesprek tijdens het werkbezoek aan de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht.

De IGK adviseert de minister van Defensie over interne aangelegenheden als gevolg van het defensiebeleid en de uitvoering hiervan. De IGK legt hiervoor werkbezoeken af en doet onderzoek. Daarnaast bemiddelt de IGK bij conflicten van (oud-)militairen en burgermedewerkers bij Defensie. De IGK is ook Inspecteur der Reservisten en Inspecteur der Veteranen.

Vergroot afbeelding Koning aan tafel in gesprek.
Beeld: ©Ministerie van Defensie
Centraal in de gesprekken staat de impact van de coronacrisis op het werken bij Defensie.

De Koning spreekt met aanwezigen over de uitvoering van het defensiebeleid en de invloed van het coronavirus op het werk van defensiemedewerkers, zoals de mogelijkheden om thuis te werken en de inzet van defensiepersoneel bij de civiele zorgverlening.

Vergroot afbeelding Koning aan tafel in gesprek.
Beeld: ©Ministerie van Defensie
Tijdens het werkbezoek wordt ook gesproken over de rol van de IGK als inspecteur van veteranen en reservisten.

Aansluitend wordt gesproken over de rol van de IGK als inspecteur van veteranen en reservisten. Door de coronamaatregelen gaan ceremonies en samenkomsten vaak niet door. Veteranen voelen minder saamhorigheid en kameraadschap of zijn zelfs eenzaam. Ook hebben de coronamaatregelen invloed op de inzet van de reservisten. Zij worden ingezet bij de crisisorganisatie, zoals bij het Landelijk operationeel team-Corona en bij het opschalen van de veiligheidsregio’s.

Vergroot afbeelding Koning aan tafel in gesprek.
Beeld: ©Ministerie van Defensie
De Koning op werkbezoek. Links: de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht, Frank van Sprang.