25 maart Werkbezoek aan Woonzorg Flevoland

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Lelystad

Koning Willem-Alexander bezoekt Woonzorg Flevoland in Lelystad. Hij spreekt onder meer met verpleegkundigen, begeleiders en bewoners over de effecten van de coronapandemie op de verpleeghuis- en verzorgingshuiszorg en de thuiszorg. Woonzorg Flevoland biedt onder meer verpleging en verzorging, dagbehandeling, crisisopvang, wijkverpleging en ondersteuning thuis.

Het bezoekt begint bij verzorgingshuis De Hanzeborg. De Koning spreekt verpleegkundigen en begeleiders over de thuiszorg en eerstelijnszorg, die onder grote druk stond tijdens de eerste golf van de coronapandemie. Ook wordt gesproken over het omgaan met corona-uitbraken. De Koning spreekt bewoners over hun ervaringen tijdens deze crisis en de bezoekbeperkingen.

Vergroot afbeelding Koning spreekt met verplegend personeel.
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Emst
Koning Willem-Alexander spreekt met personeel van verzorgingshuis De Hanzeborg.

Vervolgens bezoekt de Koning Het Groene Huis, een dagbesteding voor mensen met (beginnende) dementie. De Koning spreekt bezoekers en hun begeleiders over onder meer hun ervaringen, de tijdelijke sluiting en wat de dagbesteding voor hen betekent.

Vergroot afbeelding Koning doet met mini-racket spel met bewoners.
Beeld: ©Rotapool / Patrick van Emst
Koning Willem-Alexander spreekt met bezoekers van dagbesteding Het Groene Huis.

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima spreken per telefoon, in (video-)gesprekken en waar mogelijk tijdens werkbezoeken met betrokkenen over de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens het werkbezoek zijn de algemeen geldende richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht genomen.