Koningin Máxima bij eerste lustrum Stichting Buurtgezinnen.nl

Hare Majesteit Koningin Máxima is woensdagochtend 8 april bij de viering van het eerste lustrum van Stichting Buurtgezinnen.nl in Huize Voordaan in Groenekan. Tijdens de bijeenkomst staat het sociaal en financieel rendement van Buurtgezinnen centraal.

Update: in verband met maatregelen van het kabinet om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is deze bijeenkomst geannuleerd.

Stichting Buurtgezinnen.nl koppelt gezinnen die overbelast zijn aan stabiele gezinnen in de buurt die vrijwillig willen helpen. De vraag- en steungezinnen maken afspraken over de invulling van de hulp. Dat kan een wekelijkse speelafspraak zijn, meegaan naar een ouderavond of helpen bij het vieren van een verjaardag. Buurtgezinnen is opgericht vanuit de gedachte ‘opvoeden doen we samen’. De stichting ervaart dat ouders meer veerkracht krijgen als ze er niet alleen voor staan. Met haar aanpak wil de organisatie bovendien bevorderen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin en mogelijke uithuisplaatsing voorkomen. Op die manier werkt Buurtgezinnen preventief en kostenbesparend.

Koningin Máxima neemt tijdens haar bezoek de resultaten in ontvangst van een onderzoek naar de opbrengsten van Buurtgezinnen. Drs. Elize Lam, senior onderzoeker aan het lectoraat Jeugd en Gezin van de Christelijke Hogeschool Ede, presenteert de resultaten van haar onderzoek op 8 april in aanwezigheid van betrokken wethouders, beleidsmakers en vraag- en steungezinnen. Ook spreekt Koningin Máxima met gezinnen over hun ervaringen.

Stichting Buurtgezinnen.nl begon in 2015 in de gemeente Rhenen en is inmiddels in meer dan vijftig gemeenten actief. Eind 2019 werden het duizendste vraag- en steungezin aan elkaar gekoppeld. In 2017 won de stichting een Appeltje van Oranje en bracht Koningin Máxima een werkbezoek (zie persbericht RVD, nr. 186, 2017). Gedurende het hele jaar wordt met diverse activiteiten het vijfjarig jubileum gevierd.

RVD, nr. 46