Koning bezoekt revalidatiecentrum Adelante

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdagmiddag 19 mei een werkbezoek gebracht aan revalidatiecentrum Adelante in Hoensbroek. Het bezoek vond plaats in het kader van de uitbraak van het coronavirus (COVID-19).

In maart opende Adelante een afdeling gericht op coronapatiënten die medisch specialistische revalidatiezorg nodig hebben of op de intensive care (IC) hebben gelegen. Deze patiënten komen uit diverse Limburgse ziekenhuizen. Door hun opname bij Adelante worden de IC’s in de regionale ziekenhuizen ontlast en kunnen patiënten direct gaan revalideren. Een team van verpleegkundigen, artsen, fysiotherapeuten en psychologen helpt de patiënten bij hun lichamelijke en geestelijke herstel.

Het werkbezoek begon met een toelichting op de revalidatiezorg van coronapatiënten, vervolgens sprak de Koning met behandelaars en een patiënt die inmiddels is ontslagen van de geïsoleerde corona-afdeling. Aansluitend bracht de Koning een kort bezoek aan patiënten die in dagbehandeling zijn en patiënten die in de sporthal bezig waren met fysiotherapie. Daarna ging Koning Willem-Alexander in gesprek met diverse experts over de inrichting van de nazorg voor coronapatiënten. De verwachting is dat de komende maanden de behoefte aan nazorg zal toenemen nu steeds meer patiënten de IC of het ziekenhuis verlaten. Tot slot sprak de Koning een voormalig coronapatiënt en zijn partner.

Door telefoongesprekken en zo mogelijk werkbezoeken informeren Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zich over de gevolgen van de corona-uitbraak en spreken zij hun steun en waardering uit voor de inzet van zovelen in de bestrijding van de pandemie. In afstemming met de betrokken organisaties worden maatregelen getroffen om de werkbezoeken te kunnen laten plaatsvinden.

RVD, nr. 83