Jun 28

Beëdiging raadsheer Hoge Raad

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Koning Willem-Alexander beëdigt mevrouw prof.mr.drs. C.H. Sieburgh tot raadsheer van de Hoge Raad der Nederlanden.