Jun 29

Uitreiking Erekruis van de Huisorde van Oranje

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Zijne Majesteit de Koning heeft bij Koninklijke Beschikking van 14 juni 2017 aan de heer drs. A.T.S. Dorhout het Erekruis van de Huisorde van Oranje verleend.