Okt 07

Congres Genootschap Onze Taal

Activiteitendata
Beatrix Theater, Utrecht

Prinses Laurentien sluit met een toespraak het congres ‘Met andere woorden’ van het Genootschap Onze Taal af.

Hoort bij