Okt 25

Symposium Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren

Activiteitendata

Koning Willem-Alexander is aanwezig bij het jubileumsymposium van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reserveofficieren (KVNRO).