Dec 06

Beëdiging raadsheren en advocaat-generaal Hoge Raad

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Koning Willem-Alexander heeft vanmorgen op Paleis Noordeinde achtereenvolgens mevrouw mr. A.E.M. Röttgering, de heer mr. P.A.G.M. Cools en mevrouw mr. H.M. Wattendorff beëdigd tot raadsheren van de Hoge Raad der Nederlanden.