Jun 06

Conferentie dak- en thuisloze jongeren

Activiteitendata
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Koningin Máxima is bij een conferentie over dak- en thuisloze jongeren, georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland (SZN) en Kansfonds. 

Hoort bij