Jun 22

Opening Leger des Heils de Noordkaap

Activiteitendata
Amsterdam-Noord

Koning Willem-Alexander opent de Noordkaap, een nieuwe multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils.