11 juli Beëdiging staatsraad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

De Koning beëdigt mevrouw mr. dr. A.J.C. de Moor-van Vugt.