20 februari Ondertekening convenant muziekonderwijs in Zeeland

Activiteitendata
Lasloods, Vlissingen

Koningin Máxima is aanwezig bij de ondertekening van het lokale samenwerkingsconvenant muziekonderwijs in de provincie Zeeland. Koningin Máxima is erevoorzitter Méér Muziek in de Klas.

Hoort bij