12 februari Beëdiging advocaat-generaal Hoge Raad

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Paleis Noordeinde, Den Haag

Koning Willem-Alexander beëdigt mevrouw mr. D.J.M.W. (Désirée) Paridaens. Zij wordt benoemd tot advocaat-generaal in de sectie strafrecht van het parket bij de Hoge Raad der Nederlanden.