04 maart Uitreiking zesde Prins Friso Ingenieursprijs

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
De Oude Bibliotheek Academy, Delft

Ir. Bas Reedijk is de winnaar van de zesde Prins Friso Ingenieursprijs en mag zich een jaar lang Ingenieur van het Jaar noemen.

Met deze jaarlijkse prijs wil het KIVI - Koninklijk Instituut Van Ingenieurs excellente ingenieurs en hun werk een podium bieden en hun meerwaarde voor de maatschappij zichtbaar maken.

Er zijn drie genomineerden die worden beoordeeld op hun expertise, innoverend vermogen, maatschappelijke impact en ondernemerschap. De prijs draagt sinds 2015 de naam van Prins Friso die ingenieur werktuigbouwkunde en lucht- en ruimtevaarttechniek was en lid van het KIVI. Prinses Beatrix en Prinses Mabel zijn bij de uitreiking aanwezig, spreken met de finalisten en bekijken hun innovaties.

Prinses Beatrix en Prinses Mabel zijn aanwezig bij de uitreiking van de zesde Prins Friso Ingenieursprijs. De winnaar is ir. Bas Reedijk, afdelingshoofd Water bij BAM Infraconsult.