16 april Heropening Maritiem Instituut Willem Barentsz

Activiteitendata
Terschelling

Prinses Margriet heropent Maritiem Instituut Willem Barentsz (MIWB), onderdeel van NHL Stenden Hogeschool.