15 juli Bezoek Veteraneninstituut

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Doorn

Koningin Máxima bezoekt het Veteraneninstituut, waar zij wordt geïnformeerd over de veteranenwereld en de wijze waarop het instituut zich inzet voor de erkenning van en de zorg voor de veteranen.

Koningin Máxima krijgt rondleiding door Veteraneninstituut
©Defensie
Koningin Máxima krijgt in Doorn een rondleiding door het Veteraneninstituut, gehuisvest in het gebouw van Stichting De Basis.

Het Veteraneninstituut maakt veteranen zichtbaar in de maatschappij en biedt hun een platform om hun ervaringen op missie, maar ook terug in Nederland, te delen. Het instituut speelt o.a. een verbindende rol tussen de veteranen onderling, maar vormt ook de schakel naar het thuisfront, de dienstverleners en de samenleving.

Koningin Máxima bezoekt het Veteraneninstituut
©Ministerie van Defensie
Koningin Máxima spreekt met betrokkenen bij het Veteraneninstituut.

Tijdens een rondleiding is er een kennismaking met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), het Landelijk Zorg Systeem voor Veteranen en het Veteranen Platform. 

Koningin Máxima maakt kennis met het Veteranen Platform
©Ministerie van Defensie
Koningin Máxima maakt kennis met het werk van de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO).

Tijdens een rondleiding is er een kennismaking met de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en dienstslachtoffers (BNMO), het Landelijk Zorg Systeem voor Veteranen en het Veteranen Platform. 

Koningin Máxima maakt kennis met het Veteranen Platform
©Ministerie van Defensie
Koningin Máxima maakt kennis met het werk van het Veteranen Platform.

Ook spreekt Koningin Máxima met veteranen, dienstverleners en vrijwilligers over de verschillende aspecten van het veteranenwerk en het organiseren van en deelnemen aan activiteiten door veteranen.

Koningin Máxima bezoekt het Veteraneninstituut
©Ministerie van Defensie
Koningin Máxima wordt geïnformeerd over de veteranenwereld.

Tijdens het bezoek worden de huidige algemeen geldende richtlijnen voor bijeenkomsten in acht genomen.