09 september Werkbezoek met staatssecretaris Visser in het kader van personeelsbeleid Defensie

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
Uden

Koning Willem-Alexander brengt met staatssecretaris Visser van Defensie een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie in Uden.

Koning en staatssecretaris Visser bezoeken HR-proeftuin van Defensie
©Defensie
Koning Willem-Alexander met staatssecretaris Visser tijdens een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie.

Het werkbezoek staat in het teken van de ervaringen met regionale werving en selectie en de samenwerking met andere organisaties bij de instroom en doorstroom van medewerkers.

Koning en staatssecretaris Visser bezoeken HR-proeftuin van Defensie
©Defensie
Koning Willem-Alexander met staatssecretaris Visser tijdens een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie.

Op vier locaties zijn proeftuinen gestart waar nieuwe vormen van onder andere werving, selectie, aanstelling en loopbaanontwikkeling in de praktijk worden getest. Op basis van de ervaringen uit de proeftuinen wordt het nieuwe personeelssysteem ontwikkeld.

Koning en staatssecretaris Visser bezoeken HR-proeftuin van Defensie
©Defensie
Koning Willem-Alexander met staatssecretaris Visser tijdens een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie.

Het bezoek met staatssecretaris Visser is het twintigste bezoek in een reeks bezoeken van de Koning met ministers en staatssecretarissen. De Koning krijgt bij deze werkbezoeken te zien hoe een belangrijk onderdeel van het beleid van de bewindspersoon uitpakt in de praktijk en gaat daarbij in gesprek met betrokkenen.

Koning en staatssecretaris Visser bezoeken HR-proeftuin van Defensie
©Defensie
Koning Willem-Alexander met staatssecretaris Visser tijdens een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie.
Koning en staatssecretaris Visser bezoeken HR-proeftuin van Defensie
©Defensie
Koning Willem-Alexander met staatssecretaris Visser tijdens een werkbezoek aan een HR-proeftuin van Defensie.