12 november Gesprek met deelnemers Nibud-training

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Den Haag

Koningin Máxima spreekt met medewerkers van financiële instellingen die bij het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) de training ‘Helpen met geldzaken’ hebben gevolgd. Zij kunnen als vrijwilligers worden ingezet om al in een vroeg stadium mensen met financiële problemen te ondersteunen. Koningin Máxima luistert ook mee met het interactieve slotwebinar waarin de acht online lessen worden geëvalueerd.

Deelnemers aan een webinar achter een computer.
Beeld: ©Nibud / Hans Roggen
Medewerkers van financiële instellingen, het Nibud en een trainer spreken na afloop van een interactieve webinar met Koningin Máxima over hun ervaringen.

Bijna twee op de vijf huishoudens hebben volgens het Nibud momenteel moeite om financieel rond te komen. Verder verwacht één op de drie huishoudens het komende jaar grote betalingsproblemen.

Koningin in conference call.
Beeld: ©Nibud / Hans Roggen
Koningin Máxima in gesprek met deelnemers van de Nibud-training.

Op 13 oktober werd op Paleis Noordeinde het pact ‘Op weg naar een Schuldenzorgvrij’ bekrachtigd. Hierin werken onder meer SchuldenlabNL, Nibud, gemeenten, banken, verzekeraars, energieleveranciers en woningcorporaties samen om mensen met problematische schulden te helpen.

Deelnemer aan een webinar achter een computer.
Beeld: ©Nibud / Hans Roggen
Deelnemers aan het webinar van het Nibud.
Deelnemer aan een webinar achter een computer.
Beeld: ©Nibud / Hans Roggen
Medewerkers van financiële instellingen konden bij het Nibud een training 'Helpen met geldzaken' volgen.