Wat zijn de gevolgen van COVID-19 voor de activiteiten van de leden van het Koninklijk Huis?

Zijn alle evenementen afgelast waar leden van het Koninklijk Huis bij betrokken zijn?

In Nederland geldt een aantal maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 tegen te gaan. Dit heeft gevolgen voor een aantal bijeenkomsten waar leden van het Koninklijk Huis bij aanwezig zouden zijn. Van de volgende evenementen is bevestigd dat deze geen doorgang kunnen vinden:

Is het Koninklijk Paleis Amsterdam gesloten?

Het Koninklijk Paleis Amsterdam is tot nader order gesloten voor publiek.