Goede kansen in de Golfregio voor Nederlandse bedrijven

De Prins van Oranje, Prinses Máxima en staatssecretaris Heemskerk (EZ) bezoeken van 15 tot en met 20 januari 2009 Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Nederlandse bedrijven hebben kansen in de Golfregio, met name op het gebied van duurzame energie, water en duurzaam bouwen.

Goede kansen in de Golfregio voor Nederlandse bedrijven

Voice-over:

Prins Willem-Alexander, Prinses Máxima en staatssecretaris Heemskerk zijn begonnen aan hun vijfdaagse reis door de Golfstaten Oman en de Verenigde Arabische Emiraten. Ze arriveerden in de Omaanse hoofdstad Muskat en werden hier verwelkomd door de kroonprins van Oman. Onderwerpen die op de agenda staan zijn water, energie en duurzaam ondernemen.

Interviewer:

Mijnheer Heemskerk, wat heeft Nederland met de Golf?

Staatssecretaris Heemskerk:

Misschien verwacht en weet niet iedereen het, maar er zijn toch een aantal parallellen:

maritieme landen met een lange maritieme traditie, handelsnaties, energie is belangrijk natuurlijk hier in de Golf en Nederland is een gasproducerend land. Dus er zijn tal van overeenkomsten en tal van kansen.

Interviewer:

En wat zijn die kansen?

Staatssecretaris Heemskerk:

Bijvoorbeeld het havenbedrijf Rotterdam ontwikkelt in Sohar een grote haven. Shell is hier actief via PDO. Dat is de Petroleum Development Oman. Dus er zijn grote Nederlandse bedrijven hier bezig en Oman is een land dat zich heel rustig, heel verstandig en heel breed ontwikkelt.