Geboorte

Geboortes en dopen zijn indrukwekkende familiegebeurtenissen.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat deze gebeurtenissen aan tradities zijn verbonden. Voor vorstelijke families geldt dat van oudsher natuurlijk ook sterk. De geboorte van een nieuw lid van het Koninklijk Huis kan van belang zijn voor de erfopvolging en heeft daardoor ook constitutionele betekenis. De objecten uit deze tentoonstelling laten zien dat geboortes in de familie Oranje-Nassau al eeuwen interessante sporen hebben nagelaten. Naar aanleiding van de geboorte van het derde kind van de Prins van Oranje en Prinses Máxima is het onderwerp geboorte als eerste thema van de tentoonstelling van het Koninklijk Huisarchief gekozen.