Huldeblijken

Een huldeblijk, een bewijs van hulde aan leden van het Koninklijk Huis bij feestelijke en officiële gebeurtenissen is een verschijnsel van alle tijden.

In de regeringsperiode van Koningin Emma en Koningin Wilhelmina werden meer en meer fraaie huldeblijken aangeboden. Vanaf de regeringsperiode van Koningin Juliana en Koningin Beatrix veranderen de eerbewijzen. Ze worden minder formeel en spontaner van karakter. Bij het huwelijk van de Prins van Oranje en Prinses Máxima en bij de geboorte van Prinses Amalia werden postzakken vol met kaarten, knutselwerken en kindertekeningen op Paleis Noordeinde bezorgd. In deze tentoonstelling zijn 21 bijzondere blijken van hulde te zien.