Website Koninklijke Verzamelingen

Vandaag is de website koninklijkeverzamelingen.nl van het Koninklijk Huisarchief online gegaan. Deze website ontsluit de Koninklijke Verzamelingen door deze zichtbaar te maken en te voorzien van informatie. Verder wordt er ingegaan op tentoonstellingen in binnen- en buitenland, waar objecten uit de verzamelingen voor het publiek te zien zijn.

Onder de Koninklijke Verzamelingen wordt verstaan het geheel aan cultureel erfgoed dat in de afgelopen eeuwen is bijeengebracht door en aangeboden aan leden van het Huis Oranje-Nassau. Hieronder vallen beeldende kunst en kunstnijverheid, maar ook fotografie en bibliotheek- en archiefbestanden. De verschillende collectieonderdelen zijn ondergebracht in diverse stichtingen. Onder auspiciën van de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau is deze website gerealiseerd.

Met deze website is een start gemaakt met het langs virtuele weg toegankelijk en zichtbaar maken van het cultureel erfgoed van het Huis Oranje-Nassau. In de online catalogus vindt de bezoeker nu ruim 300 objecten, een klein deel van de Koninklijke Verzamelingen. Deze online catalogus wordt voortdurend aangevuld, evenals andere onderdelen van deze website. Verder is het archievenoverzicht nu ook digitaal beschikbaar en wordt de doorzoekbaarheid van de onderliggende archiefinventarissen in de loop der tijd vergroot.

De website is responsive, zodat op ieder willekeurig apparaat of bij elke schermgrootte goede raadpleging mogelijk is. Voor optimaal gebruik wordt geadviseerd de laatste browser-versie te installeren.