Koning bezoekt burgerinitiatieven in de gemeente Tilburg

Zijne Majesteit de Koning heeft dinsdag 11 februari een werkbezoek gebracht aan de gemeente Tilburg. Bij het bezoek stonden verschillende initiatieven uit de stad centraal. In Tilburg krijgen inwoners de kans om individueel, als buurt of met partners een gemeentelijke taak aan te pakken en dingen te doen zoals zij denken dat goed is voor de inwoners en de energie in de stad.

De Koning spreekt met een jonge buurtbewoner die vanuit zijn bootje plastic en ander afval uit de Piushaven haalt.

De Koning begon het werkbezoek bij de Piushaven. Hier werken omwonenden, ondernemers , schippers en de gemeente samen aan het beheer van de haven.  De Koning ging in gesprek met de betrokkenen over de ontwikkeling van de Piushaven, over de samenwerking tussen de gemeente en de initiatiefnemers en over de uitdagingen van het project. Hierna volgde een rondleiding waarbij Koning Willem-Alexander sprak met de havenmeester, de oprichters van een zeilschool en met een jonge buurtbewoner die vanuit zijn bootje plastic en ander afval uit de haven haalt.Vervolgens bezocht de Koning het Spoorpark, een 7,5 hectare groot stadspark dat door Tilburgers tot stand is gekomen. Van idee tot de uitvoering en het beheer zijn de inwoners aan zet en faciliteert de gemeente alleen waar nodig. Tijdens een rondleiding kreeg de Koning uitleg over het ontstaan van het park en bezocht hij onder andere de stadscamping, het sportterrein en het watersysteem dat regenwater uit de stad en het park kan opvangen en daarnaast 25 bronnen en een ondiepe speelbeek omvat. Het watersysteem, ‘Levend Water in de stad’, is in 2013 opgenomen in het Droomboek met toekomstdromen van Nederlanders dat ter gelegenheid van de inhuldiging van de Koning is gepubliceerd. Afsluitend ging de Koning in gesprek over de rol van de gemeente bij initiatieven van inwoners en hoe deze rol in de loop der jaren is veranderd.

Tijdens een rondleiding door het Spoorpark krijgt de Koning uitleg over het ontstaan van het park.

Nederland kent steeds meer collectieve burgerinitiatieven en coöperaties. Ze worden voor en door bewoners opgezet, leveren een bijdrage aan het behoud van leefbaarheid van de eigen (leef)omgeving en bestrijken verschillende onderwerpen zoals energie, groen, duurzaamheid, zorg, welzijn, leefbaarheid en cultuur. De initiatieven starten veelal vanuit sociaal-maatschappelijke betrokkenheid en eigen behoefte aan verbetering met oog voor de lange termijn. In een serie werkbezoeken schenkt de Koning aandacht aan dergelijke initiatieven. De Koning bezocht in 2018 Hilvarenbeek (RVD-persbericht nr. 145), Amsterdam (RVD-persbericht nr. 177), Kloosterburen (RVD-persbericht nr. 229) en Wageningen (RVD-persbericht nr. 286) en in 2019 Lieshout en Lierop (RVD-persbericht nr. 61), Ameland (RVD-persbericht nr. 68) en Boxtel (RVD-persbericht nr. 196). Eerder dit jaar bezocht de Koning de gemeente Peel en Maas (RVD-persbericht nr. 8).

RVD, nr. 28

In het Spoorpark bekijkt de Koning onder andere de stadscamping, het sportterrein en het watersysteem.