Meerkosten periode 2011-2015

Bij de uitvoering van het onderhoud is de afgelopen jaren aanvullend onderhoud noodzakelijk gebleken. Dit heeft in de periode 2011-2015 geleid tot extra kosten. Defensie leverde hiervoor de budgettaire dekking vanuit de eigen begroting, waardoor de Rijksbegroting als geheel niet omhoog is gegaan. In het jaarverslag 2015 is opgenomen dat deze meerkosten in totaal 212.000 euro bedroegen.

De extra kosten die in de afgelopen tijd zijn gemaakt, hebben onder meer betrekking op

  • Voortstuwingsinstallatie;
  • Roefdek;
  • Drinkwatersysteem;
  • Tuigage en zeilen;
  • Mast herstellen.

Vanaf 2016 bevat de raming voor het onderhoud aan de Groene Draeck een onderdeel  voor aanvullend standaard onderhoud. Hiermee wordt tegengegaan dat piekuitgaven boven het geraamde bedrag uitkomen.