Openstelling paleizen

In het algemeen kunnen als dat verantwoord is overheidsgebouwen opengesteld worden. Men kijkt dan naar het gebruik, de staat van onderhoud, de kwetsbaarheid van de ruimtes, de veiligheid en beveiliging, de privacy en de werkomstandigheden. Veel paleizen zijn opengesteld.

Het Koninklijk Paleis te Amsterdam is een paleis met een publieks-/ museale functie en is toegankelijk.  

Ook Museum Paleis Het Loo en Paleis Soestdijk zijn paleizen met een publieks- of museale functie en zijn toegankelijk. Ze behoren niet tot de drie paleizen die ter beschikking worden gesteld aan de Koning.

Oranjezaal Paleis Huis ten Bosch

De Oranjezaal van Paleis Huis ten Bosch was in de periode 7 september – 30 december 2015 tijdelijk opengesteld. Dit is inclusief de verlenging met twee maanden. De openstelling was mogelijk omdat het paleis niet in gebruik was; er werden voorbereidingen getroffen voor groot onderhoud en renovatie. Na de renovatie wordt het gebouw het woon- en werkpaleis voor Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en hun kinderen. De kosten van de openstelling in de oorspronkelijke periode tot 1 november waren begroot op 700.000 euro. Dit bedrag werd in hoofdzaak besteed aan  het maken van tijdelijke terreinvoorzieningen, de ontvangstruimte,  beveiligingsmaatregelen, klimaatmonitoring en aan de organisatie voor de rondleidingen. De kosten van de verlengde openstelling tot het einde van 2015 bedroegen circa 425.000 euro.

Paleis Noordeinde

Sinds de zomer van 2016 zijn het Koninklijk Paleis Noordeinde en het Koninklijk Staldepartement een aantal dagen te bezichtigen voor publiek. Voor de openstelling van het Koninklijk Staldepartement wordt meer tijd uitgetrokken dan voor Paleis Noordeinde. Bij Paleis Noordeinde moet immers nog nadrukkelijker rekening worden gehouden met het dagelijkse intensieve gebruik als kantoor en als ontvangstruimte en met de kwetsbaarheid van het monumentale gebouw. Door openstelling gedurende vier zaterdagen in de zomer heeft het publiek ondanks deze beperkingen toch de kans om kennis te nemen van enkele bijzondere (kunst-)historische ruimtes in het paleis, dat behoort tot ons nationaal erfgoed. Het streven is om ook in de toekomst zomeropenstellingen te blijven organiseren. Buiten deze zomeropenstelling zijn het Koninklijk Staldepartement en het Koninklijk Huisarchief, beide onderdeel van het complex Paleis Noordeinde, onder voorwaarden toegankelijk.

Google Streetview

Er is veel publieke belangstelling voor de Oranjezaal. Daarom is het  mogelijk om via internet (Google Streetview) een virtuele rondgang door de zaal te maken.

Ook het Koninklijk Paleis in Amsterdam, Paleis Noordeinde, het Koninklijk Huisarchief en de Koninklijke Stallen zijn via Google Streetview te bezichtigen.

Overig

Het Kabinet van de Koning in Den Haag is jaarlijks geopend op Open Monumentendag en tijdens bijzondere gelegenheden zoals bij het Grondwetfestival in 2014.

Het Kroondomein is jaarrond geheel open met uitzondering van de periode van faunabeheer. Om veiligheidsredenen is dan een gedeelte gesloten.