Regulier onderhoud paleizen

Voor de huisvesting van het Koninklijk Huis, de Hoge Colleges van Staat en het ministerie van Algemene Zaken is voor het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) in de begroting € 38 miljoen opgenomen. Hiervan is € 15 miljoen beschikbaar voor de drie paleizen: Paleis Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis te Amsterdam.

Het RVB gebruikt deze middelen voor:

  • Rente en afschrijving (€ 5 miljoen);
  • Regulier dagelijks en planmatig onderhoud (€ 6 miljoen);
  • Kleinere investeringen op basis van wet- en regelgeving (o.a. brandveiligheid), kosten voor kleinere aanpassingen, voor apparaatinzet en voor heffingen (€ 4 miljoen).