Regulier onderhoud paleizen

Voor de huisvesting van het Koninklijk Huis is voor het Rijksvastgoedbedrijf in de begroting € 16 miljoen opgenomen. Dit bedrag is  beschikbaar voor de drie paleizen: Paleis Huis ten Bosch, Paleis Noordeinde en het Koninklijk Paleis Amsterdam.

Het RVB gebruikt deze middelen voor:

  • Rente en afschrijving (€ 8 miljoen);
  • Regulier dagelijks en planmatig onderhoud (€ 6,4 miljoen);
  • Het restant van circa € 1,6 miljoen betreft betalingen voor met name kleinere investeringen op basis van wet- en regelgeving (o.a. brandveiligheid) en kosten voor kleinere aanpassingen.