Artikel 2: Functionele uitgaven van de Koning

Artikel 2 van de begroting van de Koning bevat de uitgaven die te maken hebben met de uitoefening van het koningschap en die gedaan worden door de Dienst van het Koninklijk Huis (DKH). Er zijn bedragen begroot voor de personele en materiële uitgaven van de DKH en de dotaties (toevoegingen)  aan de bestemmingsreserves. Daarnaast zijn er ook bedragen begroot voor de uitgaven voor luchtvaartuigen en uitgaven voor reis- en verblijfkosten bij bezoeken aan het Caribische deel van het Koninkrijk.

De raming voor 2022 is als volgt:

Raming functionele uitgaven 2022
Raming over 2022 Bedragen x € 1.000

Personeel Dienst van het Koninklijk Huis

19.633
Materieel Dienst van het Koninklijk Huis

9.203

Dotaties bestemmingsreserves 2.300
Totaal 31.136