Uitgaven voor luchtvaartuigen

In de vliegregeling van 1980 is bepaald dat de Koning en de echtgenote van de Koning voor al hun vluchten gebruik kunnen maken van het regeringsvliegtuig of luchtvaartuigen van de krijgsmacht, of dat civiele luchtvaartuigen kunnen worden ingehuurd. Zij vliegen altijd in het openbaar belang.

Bij de troonswisseling in 2013 is de vliegregeling aangepast. De gewijzigde regeling bepaalt dat Prinses Beatrix, als voormalig staatshoofd, gebruik kan maken van deze luchtvaartuigen als dat doelmatig is of vanwege de veiligheid of privacy. Eveneens is het budget voor privévluchten met ingang van 2014 afgeschaft.

Voor 2020 zijn de volgende uitgaven geraamd:

Raming luchtvaartkosten 2020
Raming over 2020 (bedragen in euro) Uren Tarief Bedrag
Inzet regeringsvliegtuig 80 5.415 433.200
Inzet Gulfstream KLu 25 2.632 65.800

Inhuur civiele helikopters

variabel 25.000
Inhuur civiele vliegtuigen variabel 286.000
Totaal 810.000