Uitgaven voor luchtvaartuigen

In de vliegregeling van 1980 is bepaald dat de Koning en de echtgenote van de Koning voor al hun vluchten gebruik kunnen maken van het regeringsvliegtuig of luchtvaartuigen van de krijgsmacht, of dat civiele luchtvaartuigen kunnen worden ingehuurd. Zij vliegen altijd in het openbaar belang.

Bij de troonswisseling in 2013 is de vliegregeling aangepast. De gewijzigde regeling bepaalt dat Prinses Beatrix, als voormalig staatshoofd, gebruik kan maken van deze luchtvaartuigen als dat doelmatig is of vanwege de veiligheid of privacy. Eveneens is het budget voor privévluchten met ingang van 2014 afgeschaft.

Voor 2021 zijn de volgende uitgaven geraamd:

Raming luchtvaartkosten 2021
Raming over 2021 (bedragen in euro) Uren Tarief per uur Bedrag
Inzet regeringsvliegtuig 86 5.314 457.004
Inzet Gulfstream KLu 25 2.751 68.775

Inhuur civiele helikopters

variabel 25.000
Inhuur civiele vliegtuigen variabel 309.221
Totaal 860.000